« Jan 17:2 Ewangelia Jana 17:3 Jan 17:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ten jest żywot wieczny, aby poznali ciebie samego prawdziwego Boga, i którego posłałeś Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923A ten jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, samego Boga prawdziwego, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTA ten jest on żywot wieczny, aby poznali ciebie, onego samego tylko prawdziwego Boga, i któregoś posłał Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
6.SZCZEPAŃSKIA ten jest żywot wieczny, aby poznano Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, któregoś Ty posłał.
7.MARIAWICIA ten jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie Samego, Boga prawdziwego, i Któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
8.GRZYM1936A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego Boga prawdziwego, i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego Boga prawdziwego, i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961A to jest życie wieczne: Poznać ciebie, jedynego Boga prawdziwego i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
12.BRYTYJKAA to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
13.POZNAŃSKAA to jest życie wieczne: poznać Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAŻycie zaś wieczne polega u nich na tym, aby poznali Ciebie, Boga jedynego i prawdziwego, oraz Tego, którego Ty posłałeś, Jezusa Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A takim jest życie wieczne, by poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego wysłałeś, Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś - Jezusa Chrystusa.
17.TOR.PRZ.„A to jest życie wieczne, aby poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i tego, którego posłałeś, Jezusa Mesjasza.”