« 1Moj 32:16 1 Księga Mojżeszowa 32:17 1Moj 32:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przykazał przedniemu rzekąc: „Potkali cię Ezau moj brat a opytali cię, czyj jeś a dokąd jidziesz, a cso jest to, cso żeniesz przed sobą,
2.WUJEK.1923I przykazał pierwszemu, mówiąc: Jeźli potkasz brata mego Ezawa, a zapyta cię: Czyjeś ty? albo: Gdzie idziesz? albo: Czyje to, co żeniesz?
3.GDAŃSKA.1881I rozkazał pierwszemu, mówiąc: Gdy się spotka z tobą Ezaw, brat mój, a spyta cię, mówiąc: Czyjeś ty? i dokąd idziesz? a czyje to stado przed tobą?
4.GDAŃSKA.2017I rozkazał pierwszemu: Gdy spotka cię mój brat Ezaw, a spyta cię: Czyj jesteś? I dokąd idziesz? A czyje to stado przed tobą?
5.NEUFELD.1863(32:18) I przykazał pierwszemu mówiąc: jeżeli cię spotka Esaw brat mój i zapyta cię mówiąc: do kogo należysz i dokąd idziesz, i do kogo należą te, co przed tobą?
6.CYLKOWI polecił pierwszemu mówiąc: "Jeżeli spotka cię Esaw, brat mój, a zapyta się ciebie i powie: Czyj ty, i dokąd idziesz, a czyje te przed tobą?
7.KRUSZYŃSKI(32:18) I wydał rozkaz pierwszemu, mówiąc: "Gdy spotka cię Ezaw, brat mój i zapyta się cię, mówiąc: Do kogo ty należysz i dokąd idziesz i czyje to, co przed tobą?
8.MIESES(32:18) Następnie polecił pierwszemu, mówiąc: „Gdy spotka ciebie brat mój Ezaw, i zapyta się, mówiąc: „Czyim jesteś, dokąd idziesz i czyje te przed tobą?”
9.SPITZER.1937(32:18) I nakazał pierwszemu, rzekłszy: – Gdy spotka cię Ezaw, brat mój, i zapyta cię, mówiąc: – Do kogo (należysz) ty i dokąd idziesz i dla kogo są te przed tobą?
10.TYSIĄCL.WYD5Pierwszemu zaś słudze nakazał: Gdy cię spotka brat mój, Ezaw, i zapyta: Czyim jesteś sługą, dokąd idziesz i czyje jest to, co jest przed tobą?
11.BRYTYJKAPierwszemu dał takie polecenie: Gdy cię spotka Ezaw, brat mój, i zapyta się ciebie, i powie: Do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą?
12.POZNAŃSKAPierwszemu zaś polecił: - Kiedy cię spotka mój brat Ezaw i zapyta: "Do kogo ty należysz? Dokąd idziesz? Do kogo należą te [stada] przed tobą?",
13.WARSZ.PRASKAPonadto pierwszemu słudze powiedział tak: Kiedy spotka cię mój brat, Ezaw, i zapyta, czyim jesteś sługą, dokąd idziesz oraz czyje jest to stado, które pędzisz,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:18) Polecił pierwszemu, mówiąc: Jeśli cię spotka mój brat Esaw i cię zapyta, mówiąc: Czyj ty jesteś i dokąd idziesz oraz czyje te stada przed tobą?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPierwszemu rozkazał: Gdy spotka cię mój brat Ezaw i zapyta: Do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą? -