« DzA 15:11 Dzieje Apostolskie 15:12 DzA 15:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Umilkło lepak wszytko mnóstwo, a słuchali Barnaby i Pawła opowiedających, którekolwiek poczynił Bóg znamiona i cuda między pogany przez nie.
2.WUJEK.1923I umilknęło wszystko zgromadzenie, a słuchali Barnabasza i Pawła, opowiadających, jako wielkie znaki i cuda czynił Bóg między pogany przez nie.
3.RAKOW.NTI umilknęło wszytko mnóstwo, a słuchali Barnabasza i Pawła przekładających, jako wielkie uczynił Bóg znamiona i cuda między Pogany przez nie.
4.GDAŃSKA.1881I milczało wszystko ono mnóstwo, a słuchali Barnabasza i Pawła, którzy opowiadali, jako wielkie znamiona i cuda czynił Bóg przez nie między pogany.
5.GDAŃSKA.2017I całe zgromadzenie umilkło, a potem słuchali Barnaby i Pawła, którzy opowiadali, jak wielkie znaki i cuda Bóg uczynił przez nich wśród pogan.
6.JACZEWSKIPo tych słowach zamilkli wszyscy. Barnaba i Paweł poczęli następnie opowiadać o znakach i cudach, jakie pośród pogan Bóg przez nich działał;
7.SZCZEPAŃSKII uciszyło się całe zebranie; i słuchali Barnaby i Pawła, którzy opowiadali, jak wielkie cuda i znaki działał Bóg przez nich wśród pogan.
8.DĄBR.WUL.1973I umilkło całe zgromadzenie, i słuchali opowiadania Barnaby i Pawła, jak wielkie cuda i znaki uczynił Bóg przez nich pośród pogan.
9.DĄBR.GR.1961I uciszyło się całe zgromadzenie i słuchali opowiadania Barnaby i Pawła, jak wielkie znaki i cuda uczynił Bóg przez nich wśród pogan.
10.TYSIĄCL.WYD5Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan.
11.BRYTYJKAI umilkło całe zgromadzenie, i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami.
12.POZNAŃSKAUmilkli wszyscy zebrani i słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o znakach i cudach, jakie Bóg zdziałał przez nich wśród pogan.
13.WARSZ.PRASKANa te słowa umilkli wszyscy. Potem słuchali relacji Barnaby i Pawła, jak to wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zamilkło całe ich mnóstwo oraz słuchali Barnabasza i Pawła, którzy opowiadali, jak Bóg uczynił przez nich wielkie znaki i cuda pośród pogan.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas cały tłum umilkł. Zaczęto słuchać, jak Barnaba i Paweł opisują znaki i cuda, których Bóg dokonał za ich pośrednictwem między poganami.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy umilkło całe to mnóstwo zgromadzonych i słuchali Barnaby i Pawła, opowiadających, jak wielkie znaki i cuda czynił Bóg przez nich między poganami.