« DzA 15:3 Dzieje Apostolskie 15:4 DzA 15:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy do Jeruzalema, przyjęci od zboru, i (od) Apostołów, i (od) starszych, i opowiedali cokolwiek Bóg poczynił przez nie.
2.WUJEK.1923A gdy przyszli do Jeruzalem, przyjęci byli od kościoła i od Apostołów i starszych, opowiadając, cokolwiek Bóg z nimi czynił.
3.RAKOW.NTA gdy przyszli do Jeruzalem, przyjęci byli od Zboru, i Apostołów, i Starszych, i opowiedzieli jako wielkie rzeczy Bóg uczynił z nimi.
4.GDAŃSKA.1881A gdy przyszli do Jeruzalemu, przyjęci byli od zboru i od Apostołów, i starszych, i opowiedzieli, cokolwiek Bóg przez nie czynił.
5.GDAŃSKA.2017A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez kościół, apostołów i starszych. I opowiedzieli o wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał.
6.JACZEWSKIW Jerozolimie mile byli przyjęci przez kościół, Apostołów i całą starszyznę, której zdali sprawę z tego, co Bóg przez nich zdziałał.
7.SZCZEPAŃSKIA stanąwszy w Jerozolimie, zostali przyjęci przez gminę kościelną i przez Apostołów i starszych, i opowiedzieli, jak wielkie rzeczy zdziałał Bóg, będący z nimi.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy przyszli do Jerozolimy, przyjęci byli przez Kościół, Apostołów i starszych, i opowiedzieli, jak wielkie rzeczy Bóg przez nich uczynił.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy przyszli do Jerozolimy, przyjęci zostali przez kościół, Apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkie rzeczy Bóg przez nich uczynił.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy przybyli do Jeruzalem, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał.
11.BRYTYJKAA gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych, i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich.
12.POZNAŃSKAGdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych i opowiedzieli o tym, czego to Bóg przez nich dokonał.
13.WARSZ.PRASKAKiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez tamtejszą gminę, przez apostołów i starszych. Sami zaś opowiedzieli im, jak to wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór, apostołów i starszych oraz opowiedzieli, co Bóg wśród nich uczynił.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo przybyciu do Jerozolimy zostali przyjęci przez kościół oraz przez apostołów i starszych. Opowiedzieli im o wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór i przez apostołów, i starszych, i opowiedzieli to, co Bóg przez nich uczynił.