« Dan 4:21 Księga Daniela 4:22 Dan 4:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tyś jest, królu! któryś się rozwielmożył i rozmógł, a wielmożność twoja urosła i dosięgła aż do nieba, a władza twoja do granic wszystkiéj ziemie.
2.GDAŃSKA.1881Tyś jest tym, o królu! któryś się rozwielmożył i zmocnił, a wielkość twoja urosła, i podniosła się aż do nieba, a władza twoja aż do kończyn ziemi.
3.GDAŃSKA.2017To ty, królu, który rosłeś i stałeś się potężny, twoja wielkość urosła i dosięgła nieba, a twoja władza – aż po krańce ziemi.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:19) to ty jesteś, królu, któryś wzrósł i spotężniał i wielkość twoja wyrosła i niebios dosięgła, a panowanie twoje aż na krańce ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5(4:19) jesteś ty, o królu. Wzrosłeś i stałeś się potężny, a wielkość twoja wzrastała i sięgała aż do nieba, panowanie zaś twoje aż po krańce świata.
6.BRYTYJKA(4:19) To jesteś ty, królu: rosłeś i stałeś się potężny, twoja wielkość urosła i sięga nieba, twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi.
7.POZNAŃSKA(4:19) jesteś ty, o królu. Rosłeś i stałeś się potężny. Rosła twoja wielkość i dosięgła niebios. Władza twoja rozciąga się po krańce ziemi.
8.WARSZ.PRASKA(4:19) to drzewo – to ty właśnie, o królu, który stałeś się wielki i potężny, a w swej wielkości tak wzrastałeś, że sięgałeś aż niebios, zaś twoja władza rozciągała się aż po krańce ziemi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.to ty nim jesteś, o królu! Ponieważ wysoko wyrosłeś i się wzmocniłeś; twoja wielkość urosła oraz sięgnęła aż do niebios, a władza do krańców ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:19) to jesteś ty, królu. To ty wyrosłeś i spotężniałeś, swoją wielkością dosięgasz nieba, a twoja władza sięga krańców ziemi.