« Dan 4:23 Księga Daniela 4:24 Dan 4:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ten jest wykład wyroku Najwyższego, który przyszedł na pana mego, króla:
2.GDAŃSKA.1881Tenci jest wykład, o królu! i ten dekret Najwyższego, który wyszedł na króla, pana mego;
3.GDAŃSKA.2017Takie jest znaczenie, o królu, i dekret Najwyższego, który przyszedł na króla, mego pana;
4.TYSIĄCL.WYD1(4:21) takie ma znaczenie, królu — postanowienie Najwyższego, które dosięgło pana mego, króla:
5.TYSIĄCL.WYD5(4:21) to jest wyjaśnienie, królu, i postanowienie Najwyższego, które dopełni się na królu, moim panu.
6.BRYTYJKA(4:21) Taki jest wykład, królu, i takie jest rozstrzygnięcie Najwyższego o królu, moim panu:
7.POZNAŃSKA(4:21) takie ma znaczenie królu: Oto postanowienie Najwyższego, które dotyczy pana mojego, króla:
8.WARSZ.PRASKA(4:21) – to znaczenie tego obrazu jest takie, o królu, taki jest dekret Najwyższego w sprawie mojego pana i króla:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To jest wykład, o królu, i takie jest postanowienie Najwyższego, które wyszło na króla, mego pana.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:21) Takie jest znaczenie tego, królu, i takie jest rozstrzygnięcie Najwyższego, które odnosi się do mego pana, króla: