« Dan 4:28 Księga Daniela 4:29 Dan 4:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Po skończeniu dwunaściu miesięcy przechodził się na pałacu Babilońskim.
2.GDAŃSKA.1881Bo po wyjściu dwunastu miesięcy, przechodząc się w Babilonie na pałacu królewskim,
3.GDAŃSKA.2017Po upływie dwunastu miesięcy, gdy przechadzał się w pałacu królewskim w Babilonie;
4.TYSIĄCL.WYD1(4:26) Po upływie dwunastu miesięcy, gdy się przechadzał po tarasie królewskim Babilonu,
5.TYSIĄCL.WYD5(4:26) Po upływie dwunastu miesięcy, gdy przechadzał się na tarasie królewskiego pałacu w Babilonie,
6.BRYTYJKA(4:26) Gdy bowiem król Nebukadnesar po upływie dwunastu miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie,
7.POZNAŃSKA(4:26) Gdy upłynęło dwanaście miesięcy, spacerował [on] po [tarasie] pałacu królewskiego w Babilonie.
8.WARSZ.PRASKA(4:26) Dwanaście miesięcy później przechadzając się po tarasie pałacu królewskiego w Babilonie,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem po upływie dwunastu miesięcy, przechadzając się po pałacu królewskim w Babelu,
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:26) Po dwunastu miesiącach przechadzał się on po tarasie pałacu królewskiego w Babilonie.