« Dan 4:2 Księga Daniela 4:3 Dan 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak podobało mi się opowiadać znaki jego; bo wielkie są i cuda jego; bo mocne: a królestwo jego królestwo wieczne, i władza jego do rodzaju i rodzaju.
2.GDAŃSKA.1881O jakoż są wielkie znaki jego! a dziwy jego jako mocne! królestwo jego królestwo wieczne, i władza jego od narodu do narodu.
3.GDAŃSKA.2017Jakże wielkie jego znaki i jak potężne jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym i jego władza trwa z pokolenia na pokolenie.
4.TYSIĄCL.WYD1(3:100) Jakże wielkie są Jego znaki i jak potężne Jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a panowanie Jego z pokolenia na pokolenie!
5.TYSIĄCL.WYD5(3:33) Jak wielkie są Jego znaki, jak potężne Jego cuda! Jego królestwo jest wiecznym królestwem, a panowanie Jego z pokolenia na pokolenie.
6.BRYTYJKA(3:33) Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie.
7.POZNAŃSKA(3:100) 100 Jak wielkie są Jego znaki i jak potężne są Jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego panowanie trwa z pokolenia w pokolenie.
8.WARSZ.PRASKA(3:100) (33) O, jak wielkie są Jego znaki, jak niezwykłe są Jego cuda! Królestwo Jego jest królestwem wiecznym, a Jego panowanie jest nad wszystkimi pokoleniami.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O, jak wielkie są Jego znaki! A Jego cuda jak mocne! Jego królestwo – królestwem wiecznym, a Jego władza od narodu do narodu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:33) Jakże wielkie są Jego znaki, jak potężne są Jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza - z pokolenia w pokolenie.