« Dan 4:30 Księga Daniela 4:31 Dan 4:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy jeszcze mowa była w uściech królewskich, głos spadł z nieba: Tobie mówią, Nabuchodonozorze królu! królestwo twe odejdzie od ciebie:
2.GDAŃSKA.1881A gdy jeszcze ta mowa była w ustach królewskich, oto głos z nieba przyszedł mówiąc: Tobie się mówi, królu Nabuchodonozorze! że królestwo twoje odeszło od ciebie;
3.GDAŃSKA.2017A gdy słowo to jeszcze było w ustach króla, oto spadł głos z nieba: Do ciebie się mówi, królu Nabuchodonozorze. Twoje królestwo odeszło od ciebie.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:28) I jeszcze było słowo na ustach jego, gdy zagrzmiał głos z nieba: «Zapowiada się tobie, królu Nabuchodonozorze! Panowanie od ciebie odeszło
5.TYSIĄCL.WYD5(4:28) Nim król wypowiedział swoje słowo, padł głos z nieba: Otrzymujesz zapowiedź, królu Nabuchodonozorze! Panowanie cię odstąpiło;
6.BRYTYJKA(4:28) Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: Oznajmia ci się, królu Nebukadnesarze, że władza królewska zostaje ci odjęta.
7.POZNAŃSKA(4:28) Jeszcze słowo [to] było w ustach króla, gdy spadł głos z niebios: - Do ciebie mówię, królu Nebukadnezarze. Królestwo odchodzi od ciebie.
8.WARSZ.PRASKA(4:28) Kiedy on jeszcze to mówił, dał się słyszeć głos z nieba. To o tobie była mowa, królu Nabuchodonozorze: Zostanie ci odebrane twoje królestwo,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy ta mowa była jeszcze na ustach króla – oto nadszedł głos z niebios, mówiący: Do ciebie się mówi, królu Nabukadnecarze! Twoje królestwo odeszło od ciebie!
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:28) Jeszcze te słowa nie przebrzmiały w jego ustach, a już odezwał się głos z nieba: Oznajmia ci się, królu Nebukadnesarze, że właśnie tracisz władzę.