« Dan 4:33 Księga Daniela 4:34 Dan 4:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak po skończeniu dni ja, Nabuchodonozor, podniosłem w niebo oczy moje, a rozum mój był mi przywrócon, i błogosławiłem Najwyższego, a żywiącego na wieki chwaliłem i sławiłem; bo władza jego władza wieczna, a królestwo jego na naród i naród.
2.GDAŃSKA.1881A po skończeniu onych dni podniosłem ja Nabuchodonozor w niebo oczy moje, a rozum mój do mnie się zaś wrócił, i błogosławiłem Najwyższego, a Żyjącego na wieki chwaliłem i wysławiałem; bo władza jego władza wieczna, a królestwo jego od narodu do narodu.
3.GDAŃSKA.2017Pod koniec tych dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem swoje oczy do nieba i wrócił mi mój rozum. Wtedy błogosławiłem Najwyższego i chwaliłem go, i wysławiałem Żyjącego na wieki, bo jego władza to władza wieczna, a jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:31) «A po upływie dni podniosłem ja, Nabuchodonozor, oczy swe do nieba; rozum mój mi się wrócił i wielbiłem Najwyższego i wiecznie żyjącego, i chwaliłem, i wysławiałem. Albowiem władza Jego to władza wiekuista, a królestwo Jego z pokolenia na pokolenie.
5.TYSIĄCL.WYD5(4:31) Gdy zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu. Wtedy powrócił mi rozum i wysławiałem Najwyższego, wielbiłem i chwaliłem Żyjącego na wieki, bo Jego władza jest władzą wieczną, panowanie Jego z pokolenia na pokolenie.
6.BRYTYJKA(4:31) A po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu; a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a Żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie.
7.POZNAŃSKA(4:31) Pod koniec dni, ja, Nebukadnezar, podniosłem moje oczy do nieba i wrócił mi rozum mój. Błogosławiłem tedy Najwyższego oraz chwaliłem i wysławiałem Wiecznie Żyjącego, którego władanie jest wiekuistym panowaniem, a Jego królestwo trwa z pokolenia w pokolenie.
8.WARSZ.PRASKA(4:31) A kiedy już nadszedł mój czas, wtedy ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu i wróciła mi jasność umysłu. I zacząłem błogosławić Najwyższego, wychwalając Tego, który żyje na wieki. Jego królestwo i panowanie są wieczne, zaś Jego władza rozciąga się ponad wszystkie pokolenia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po upływie dni, ja, Nabukadnecar, podniosłem ku niebu moje oczy i gdy rozum znów do mnie wrócił, klęknąłem przed Najwyższym, chwaliłem i wysławiałem Żyjącego przez wieczność; bo Jego władza jest wieczna, a królestwo od narodu do narodu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:31) Gdy zapowiedziany we śnie okres miał się ku końcowi, ja, Nebukadnesar, wzniosłem wzrok ku niebu - i powrócił mi rozum. Wtedy zacząłem błogosławić Najwyższego, wielbić i chwalić Żyjącego wiecznie, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego panowanie z pokolenia w pokolenie.