« Eze 30:10 Księga Ezechiela 30:11 Eze 30:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923On i lud jego z nim, najmocniejszy z narodów, będą przy wiedzeni na wytracenie ziemie, i dobędą mieczów swych na Egipt a napełnią ziemię pobitymi.
2.GDAŃSKA.1881On i lud jego z nimi, najsrożsi z narodów, przywiedzeni będą na wytracenie tej ziemi; bo dobędą mieczów swych przeciw Egiptowi, i napełnią ziemię pobitymi.
3.GDAŃSKA.2017On i z nim jego lud, najsrożsi z narodów, będą sprowadzeni, aby zniszczyć tę ziemię. Dobędą swe miecze przeciw Egiptowi i napełnią ziemię pobitymi.
4.CYLKOWOn i lud jego z nim, najsrożsi z narodów, sprowadzeni zostaną, by spustoszyć ten kraj; i dobędą mieczów swoich przeciw Micraimowi, i napełnią ziemię poległymi.
5.TYSIĄCL.WYD5On i jego lud, najmężniejsi wśród narodów, przyjdą, by niszczyć ten kraj. Dobędą miecza przeciw Egiptowi i pokryją kraj pobitymi.
6.BRYTYJKAZostaną sprowadzeni: On, a wraz z nim jego lud, najsroższy spośród narodów, aby zniszczyć kraj; wydobędą swoje miecze przeciwko Egiptowi i pokryją kraj pobitymi.
7.POZNAŃSKAOn i z nim jego lud, najsrożsi z ludów, będą sprowadzeni, aby zniszczyć kraj. Obnażą swe miecze przeciw Egiptowi i napełnią kraj pobitymi.
8.WARSZ.PRASKARazem ze swoim ludem, najbardziej dzikim ze wszystkich narodów barbarzyńskich, zostanie posłany Nabuchodonozor, aby złupić kraj cały: dobędą miecza przeciw Egiptowi i cały kraj napełnią trupami.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto z nim jego lud; zostaną sprowadzeni najgroźniejsi z narodów, aby pustoszyć ten kraj. Dobędą swoje miecze przeciwko Micraimowi oraz napełnią ziemię poległymi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOn i jego lud, najokrutniejsi z narodów, zostaną sprowadzeni, aby zniszczyć ich kraj. Dobędą mieczy przeciw Egiptowi i ziemię napełnią zabitymi.