« Eze 30:12 Księga Ezechiela 30:13 Eze 30:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan Bóg: I wygubię wyobrażenia a wytracę bałwany z Memphis: a książę z ziemie Egipskiéj nie będzie więcéj, i dam strach na ziemię Egipską.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi panujący Pan: Wytracę też plugawe bałwany, i zniosę obraz z Nof, a książęcia ziemi Egipskiej więcej nie będzie, gdyż puszczę strach na ziemię Egipską;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi Pan BóG: Zniszczę bożki i usunę posągi z Nof, i nie będzie już księcia w ziemi Egiptu. Ześlę strach na ziemię Egiptu.
4.CYLKOWTak rzecze Pan Wiekuisty: Wytępię też bałwany, i zniosę bożyszcza z Nof, i księcia z ziemi Micraim - nie będzie go więcej - i wzniecę bojaźń w ziemi Micraim.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Bóg: Zniszczę bożki i położę kres bałwanom z Nof, i władcy w ziemi egipskiej nie będzie już odtąd. I ześlę trwogę na kraj egipski.
6.BRYTYJKATak mówi Wszechmocny Pan:Zniszczę bałwany i położę kres bożkom Nof, i książąt z ziemi egipskiej już nie będzie; i ześlę lęk na ziemię egipską.
7.POZNAŃSKATak mówi Pan, Jahwe: Wytępię bożki, usunę bożyszcza z Nof. Nie będzie istniał więcej książę krainy egipskiej. Spuszczę strach na kraj egipski.
8.WARSZ.PRASKAA oto co mówi Pan Bóg: Zburzę wszystkie posągi bożków, powywracam idole w Nof. Nie będzie już żadnych książąt w ziemi egipskiej, którą ogarnie trwoga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi Pan, WIEKUISTY: Wytępię też bałwany oraz zniosę bożyszcza z Nof; nie będzie więcej księcia z ziemi Micraim, gdyż w ziemi Micraim wzniecę bojaźń.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi Wszechmocny PAN: Zniszczę posążki! Położę kres bóstewkom Memfis! Nie będzie już panującego w Egipcie; w lęku pogrążę ten kraj.