« Eze 30:21 Księga Ezechiela 30:22 Eze 30:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto to mówi Pan Bóg: Owo Ja do Pharaona, króla Egipskiego, i skruszę ramię jego mocne, ale złamane, i wytrącę miecz z ręki jego:
2.GDAŃSKA.1881Przetoż tak mówi panujący Pan: Otom Ja przeciwko Faraonowi, królowi Egipskiemu, a skruszę ramiona jego, tak mocne jako i złamane, i wytrącę miecz z ręki jego;
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi Pan BóG: Oto jestem przeciwko faraonowi, królowi Egiptu, skruszę mu ramiona, zarówno to mocne, jak i to złamane, i wytrącę miecz z jego ręki.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Otom Ja przeciw Faraonowi, królowi Micraimu, i skruszę ramiona jego, to które jeszcze zdrowe, i to co już złamane, i wytrącę miecz z ręki jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto występuję przeciw faraonowi, królowi egipskiemu, i złamię jego ramię tak zdrowe, jak i nadłamane, i miecz wytrącę mu z ręki.
6.BRYTYJKADlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko faraonowi, królowi egipskiemu; złamię jego silne ramię i wytrącę miecz z jego ręki.
7.POZNAŃSKADlatego tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja jestem przeciw faraonowi, królowi Egiptu. Skruszę mu ramiona, to, które jest mocne, i to, które zostało złamane, i wytrącę miecz z jego ręki.
8.WARSZ.PRASKADlatego tak oto mówi Pan Bóg: Staję przeciw faraonowi, władcy Egiptu. Skruszę jego ramiona, zarówno to jeszcze zdrowe, jak i to już naruszone, i sprawię, że miecz wypadnie mu z ręki.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi Pan, WIEKUISTY: Oto Ja przeciw faraonowi, królowi Micraimu; skruszę jego ramiona, to które jeszcze zdrowe i to co już złamane oraz wytrącę miecz z jego ręki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzeciwnie, tak mówi Wszechmocny PAN: Posłuchaj! Ja jestem przeciw faraonowi, królowi Egiptu! Złamię jego ramiona, to mocne i to zranione, i wytrącę miecz z jego ręki!