« Eze 30:5 Księga Ezechiela 30:6 Eze 30:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan Bóg, i upadną podpierający Egipt, i będzie skażona pycha panowania jego, od wieże Syenes mieczem polęgą w nim, mówi Pan, Bóg zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan, że upadną, którzy podpierają Egipt, i strącona będzie pycha mocy jego; od wieży Sewene od miecza upadną w niej, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Upadną ci, którzy wspierają Egipt, i runie pycha jego mocy. Od wieży Sewene padną w niej od miecza, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty! Upadną tedy podpory Micraimu, i runie dumna jego potęga; od Migdolu do Sewenneh od miecza legną w niem, rzecze Pan, Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Upadną podpory Egiptu i wywróci się jego dumna potęga; od Migdol aż do Sjene polegną od miecza. Wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKATak mówi Pan:Padną podpory Egiptu i runie jego dumna potęga; od Migdolu do Syeny padną w nim od miecza – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: Zginą ci, którzy wspierali Egipt. Legnie jego dumna potęga. Od Migdol aż po Syene polegną w nim od miecza - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKATak mówi Pan. Polegną ci wszyscy, co byli podporą dla Egiptu. Rozsypie się, przestanie się pysznić swoją potęgą. Poczynając od Migdol aż po Sjene wszyscy zginą od miecza. Taka jest wyrocznia Pana i Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY! Upadną podpory Micraimu oraz runie jego dumna potęga; polegną w nim od miecza, od Migdolu do Sweneh, mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Padną podpory Egiptu, runie jego dumna potęga! Od Migdol do Syene padać będą od miecza - oświadcza Wszechmocny PAN.