« Eze 30:8 Księga Ezechiela 30:9 Eze 30:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego dnia wynidą posłowie od oblicza mego na galerach, na ztarcie dufności Ethyopskiéj ziemie, i będzie strach u nich w dzień Egipski; bo bez wątpienia przyjdzie.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego wynijdą posłowie od oblicza mego w okrętach na postrach ziemi Murzyńskiej bezpiecznej; i będzie wielka trwoga między nimi, jaka była w dzień porażki Egipskiej; bo oto pewnie przychodzi.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu posłańcy wyruszą ode mnie w okrętach na postrach spokojnej ziemi Etiopii; i ogarnie ich wielka trwoga, jaka była w dniu porażki Egiptu. Oto bowiem nadchodzi.
4.CYLKOWDnia onego wynijdą posłowie od oblicza Mojego na okrętach, aby zatrwożyć Kusz bezpieczny; i powstanie drżenie wpośród nich jak w dzień Micraimu; bo oto nadchodzi!
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu wyruszą ode Mnie wysłannicy na okrętach, aby przerazić beztroskie Kusz, i trwoga nastanie wśród nich, <jak> w dzień Egiptu, że oto nadchodzi.
6.BRYTYJKAW owym dniu wyjdą sprzed mojego oblicza posłańcy, aby przerazić beztroskich Etiopów; ogarnie ich drżenie jak w dniu klęski Egiptu – bo oto nadchodzi.
7.POZNAŃSKAW owym dniu wyjdą ode mnie posłańcy na okrętach, aby przerazić beztroski Kusz. Ogarnie ich trwoga w dniu Egiptu. Albowiem oto nadchodzi.
8.WARSZ.PRASKAW dniach owych ludzie wysłani przeze Mnie wyruszą na okrętach, aby zakłócić spokój Etiopii. Przerażenie ogarnie wszystkich mieszkańców [Etiopii], gdy na Egipt nadejdzie dzień Pański. Oto już nadchodzi!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego dnia, od Mojego oblicza wypłyną na łodziach posłowie, by zatrwożyć bezpieczny Kusz; powstanie wśród nich drżenie, takie jak w dzień Micraimu; bowiem oto nadchodzi!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu wyruszą ode Mnie na okrętach posłańcy, aby zasiać strach wśród beztroskich Kuszytów, i rzeczywiście chwycą ich bóle w dniu upadku Egiptu - ponieważ się zbliża!