« Iza 51:23 Księga Izajasza 52:1 Iza 52:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Powstań, powstań, oblecz się w moc twoje, Syonie! oblecz szaty ochędóstwa twego, Jerusalem, miasto Świętego; bo nie przyda więcej, aby przeszedł przez cię nieobrzezaniec i nieczysty.
2.GDAŃSKA.1881Ocuć się, ocuć się, oblecz się w moc twoję, Syonie! oblecz się w szatę ochędóstwa twego, o Jeruzalemie, miasto święte! Albowiem nie natrze na cię nieobrzezany i nieczysty.
3.GDAŃSKA.2017Obudź się, obudź się; przyoblecz się w swoją siłę, Syjonie! Przyoblecz się w swą wspaniałą szatę, Jerozolimo, miasto święte! Już bowiem nie wtargnie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty.
4.CYLKOWOcuć się, ocuć, przyoblecz się w moc twoję Cyonie! oblecz się w szaty wspaniałości twojej Jeruszalaim, grodzie święty! bo już nie wtargnie do ciebie nadal nieobrzezany i nieczysty.
5.TYSIĄCL.WYD5Przebudź się, przebudź! Przyoblecz moc twą, Syjonie! Przywdziej szaty najokazalsze, o Święte Miasto, Jeruzalem! Bo już nie wejdzie nigdy do ciebie żaden nieobrzezany ani nieczysty.
6.BRYTYJKAObudź się, obudź się, oblecz się w swoją siłę, Syjonie! Oblecz się w swoją odświętną szatę, Jeruzalem, ty święty grodzie, gdyż już nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty!
7.POZNAŃSKAPrzebudź się, przebudź, Syjonie! W siłę swoją się przyoblecz! Przywdziej swe szaty wspaniałe, o Miasto Święte, Jeruzalem! Bo już nie wtargnie do ciebie nie obrzezany, nieczysty.
8.WARSZ.PRASKAPrzebudź się i powstań, przyodziej się w twą siłę, Syjonie! Wdziej na siebie twoje najwspanialsze szaty. O ty, Jerozolimo, Miasto Święte! Już bowiem nigdy nie przyjdzie do ciebie nieobrzezany lub jakiś nieczysty.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ocuć się, ocuć, przyodziej się w twoją moc, Cyonie! Odziej się w szaty twojej wspaniałości, Jeruszalaim, święte miasto! Bo nieobrzezany i nieczysty więcej już do ciebie nie wtargnie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZbudź się! Zbudź się! Przywdziej swą moc, Syjonie! Załóż swą piękną szatę, Jerozolimo, święty grodzie, bo już więcej nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty!