« Iza 52:11 Księga Izajasza 52:12 Iza 52:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo nie z trzaskiem wynidziecie, ani uciekając kwapić się będziecie; bo pójdzie przed wami Pan i zgromadzi was Bóg Izraelów.
2.GDAŃSKA.1881Bo nie z trzaskiem wynijdziecie, ani uciekając pójdziecie; pójdzie zaiste Pan przed wami, a zgromadzi was Bóg Izraelski.
3.GDAŃSKA.2017Nie wyjdziecie bowiem w pośpiechu ani nie będziecie uciekać, gdyż PAN pójdzie przed wami, a Bóg Izraela będzie za wami.
4.CYLKOWBo nie z pośpiechem wyjdziecie, ani w popłochu ujdziecie, - bo kroczy przed wami Wiekuisty, a odwodem waszym Bóg Israela.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo wyjdziecie nie jakby w nagłym pośpiechu ani nie pójdziecie jakby w ucieczce. Pan bowiem pójdzie przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód.
6.BRYTYJKABo nie wyjdziecie w pośpiechu i w popłochu nie pójdziecie, gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela.
7.POZNAŃSKABo macie wyjść nie z pośpiechem, ani uchodzić w popłochu, albowiem Jahwe idzie przed wami i Bóg Izraela wasz pochód zamyka
8.WARSZ.PRASKANie będziecie już wychodzili z pośpiechem, nie będziecie uchodzili jak uciekinierzy. Pan sam będzie szedł przed wami i Bóg Izraela za wami jako wasza osłona.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie wyjdziecie z pośpiechem, ani nie ujdziecie w popłochu, bowiem przed wami idzie WIEKUISTY, a i waszym odwodem jest Bóg Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz nie wychodźcie w pośpiechu i nie idźcie w popłochu - PAN pójdzie przed wami, Bóg Izraela będzie waszą tylną strażą!