« Iza 52:8 Księga Izajasza 52:9 Iza 52:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Weselcie się a chwalcie społem pustki Jeruzalem; bo Pan ucieszył lud swój, odkupił Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881Wykrzykajcie a śpiewajcie społem, pustynie Jeruzalemskie! bo pocieszył Pan lud swój, odkupił Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.2017Wykrzykujcie i śpiewajcie razem, ruiny Jerozolimy! PAN bowiem pocieszył swój lud, odkupił Jerozolimę.
4.CYLKOWWybuchnijcie, zaśpiewajcie wraz ruiny Jeruszalaimu, bo pociesza Wiekuisty naród Swój, wyswobadza Jeruszalaim.
5.TYSIĄCL.WYD5Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem.
6.BRYTYJKAWykrzykujcie! Śpiewajcie radośnie razem, gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem!
7.POZNAŃSKAOkazujcie radość, weselcie się razem, ruiny Jeruzalem! Bo Jahwe lud swój pocieszył, odkupił Jerozolimę!
8.WARSZ.PRASKAWznoście tedy wszyscy radosne okrzyki, wy, resztki zburzonej Jerozolimy, bo oto Pan swój lud pociesza, to On wyzwala Jerozolimę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wybuchnijcie i razem zaśpiewajcie ruiny Jeruszalaimu, bo WIEKUISTY pociesza Swój naród, wyzwala Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWykrzykujcie wspólnie na wiwat, ruiny Jerozolimy! Gdyż PAN pocieszył lud, wykupił Jerozolimę!