« 1Krn 19:11 1 Księga Kronik 19:12 1Krn 19:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekł: „Przemogąlić mię Syrszczy, bądź mi na pomoc, jestli cię przemogą synowie Amonowi, ja będę tobie ku wspomożeniu.
2.WUJEK.1923I rzekł: Jeźliby mię przemagał Syryjczyk, dasz mi ratunek: a jeźli ciebie przemagać będą synowie Ammon, będęć na pomoc.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Joab: Jeźli mi będą silnymi Syryjczycy, przyjdziesz mi na pomoc, i jeźli tobie synowie Ammonowi będą silnymi, ja tobie dam pomoc.
4.GDAŃSKA.2017I powiedział: Jeśli Syryjczycy będą silniejsi ode mnie, przyjdziesz mi na pomoc, a jeśli synowie Ammona będą silniejsi od ciebie, ja przyjdę tobie na pomoc.
5.KRUSZYŃSKII rzekł: "Jeśli Syryjczycy będą silniejsi odemnie, ty przyjdziesz mi na pomoc; jeśli synowie Ammona będą silniejsi od ciebie, ja ci przyjdę na pomoc.
6.TYSIĄCL.WYD5I rzekł: Jeśli Aramejczycy będą mieli przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi z pomocą; jeśli zaś Ammonici będą mieli przewagę nad tobą, ja przyjdę ci z pomocą.
7.BRYTYJKAA potem dał taki rozkaz: Jeżeli Aramejczycy będą mieli przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi z odsieczą, a jeżeli Ammonici będą mieli przewagę nad tobą, ja ruszę ci z odsieczą.
8.POZNAŃSKAI rzekł: - Jeśli osiągną przewagę Aramejczycy, ty przyjdziesz mi z pomocą; jeśli natomiast Ammonici osiągną przewagę nad tobą, wówczas ja ciebie wesprę.
9.WARSZ.PRASKAI powiedział tak: Jeżeli się okaże, że Aramejczycy będą silniejsi ode mnie, ty przyjdziesz mi z pomocą; jeżeli zaś Ammonici zaczną brać górę nad tobą, ja pośpieszę z pomocą tobie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Joab powiedział: Jeśli Aramejczycy będą dla mnie za silni, przyjdziesz mi z pomocą; a jeśli synowie Ammonu dla ciebie będą za silni, ja ci udzielę pomocy.
11.EIB.BIBLIA.2016Jeśli Aramejczycy zdobędą przewagę nade mną - pouczył - pośpieszysz mi na ratunek, a jeśli Ammonici zdobędą przewagę nad tobą, ja pośpieszę tobie na ratunek.