« 1Krn 19:14 1 Księga Kronik 19:15 1Krn 19:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem synowie Amonowi uźrzawszy, iże bieży Syrski, takież i oni pobieżeli przed Abizaj, bratem jego i weszli są do miasta, i wrocił się Joab do Jerusalem.
2.WUJEK.1923A synowie Ammonowi ujrzawszy, że tył podał Syryjczyk, uciekli téż sami przed Abisai, bratem jego, i wpadli do miasta: a Joab się téż wrócił do Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.1881Tedy synowie Ammonowi ujrzawszy, że uciekali Syryjczycy, uciekli i oni przed Abisaim, bratem jego, i uszli do miasta; a Joab wrócił się do Jeruzalemu.
4.GDAŃSKA.2017Gdy synowie Ammona zobaczyli, że Syryjczycy uciekli, również i oni uciekli przed jego bratem Abiszajem i weszli do miasta. Wtedy Joab wrócił do Jerozolimy.
5.KRUSZYŃSKISynowie Ammona, ujrzawszy, że Syryjczycy uciekli, również oni uciekli przed Abszajem, bratem jego i przybyli do miasta. Joab tedy wrócił do Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD5Ammonici, widząc, że Aramejczycy uciekli, również i sami uciekli przed jego bratem, Abiszajem, i wycofali się do miasta. Joab więc wrócił do Jerozolimy.
7.BRYTYJKAGdy zaś Ammonici ujrzeli, że Aramejczycy pierzchnęli, pierzchnęli także oni przed Abiszajem, jego bratem, i wycofali się do miasta. Potem Joab przybył do Jeruzalemu.
8.POZNAŃSKAAmmonici widząc, że Aramejczycy rzucili się do ucieczki, uciekli również i oni przed jego bratem Abiszajem i schronili się do miasta. Joab zaś powrócił do Jeruzalem.
9.WARSZ.PRASKAAmmonici, widząc, że Aramejczycy uciekają, również zaczęli uciekać przed Abiszajem, bratem Joaba, wycofując się do miasta. Joab wrócił więc do Jerozolimy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy synowie Ammonu zobaczyli, że Aramejczycy uciekają, uciekli i oni przed Abiszajem, jego bratem oraz uszli do miasta; a Joab wrócił do Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016A kiedy Ammonici zobaczyli, że Aramejczycy uciekli, oni też rzucili się do ucieczki przed Abiszajem i schronili się w mieście. Wówczas Joab zarządził powrót do Jerozolimy.