« 1Krn 19:18 1 Księga Kronik 19:19 1Krn 20:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA uźrzawszy [jini] słudzy Adadezerowi, iże ot Israhela przemożeni, uciekli ku Dawidowi i służyli jemu, a więcej Syryja nie radziła dawać pomocy synom Amonowym.
2.WUJEK.1923A widząc słudzy Adarezer, iż byli od Izraela zwyciężeni, zbiegli do Dawida i służyli mu. I nie chciała więcéj Syrya dawać pomocy synom Ammon.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż gdy ujrzeli słudzy Hadarezerowi, iż byli porażeni od Izraela, uczynili pokój z Dawidem, i służyli mu. I nie chcieli napotem Syryjczycy dawać pomocy synom Ammonowym.
4.GDAŃSKA.2017Kiedy słudzy Hadadezera zobaczyli, że zostali pokonani przez Izraela, zawarli pokój z Dawidem i zostali jego poddanymi. Potem Syryjczycy już nie chcieli udzielić pomocy synom Ammona.
5.KRUSZYŃSKIWidząc tedy poddani Hadarezera, że zostali pokonani wobec Izraelitów, zawarli z Dawidem pokój i stali się jego poddanymi; i nie chcieli nadal Syryjczycy ratować synów Ammona.
6.TYSIĄCL.WYD5Poddani Hadadezera, widząc, że zostali pokonani przez Izraelitów, zawarli pokój z Dawidem i stali się jego poddanymi. Aramejczycy nie chcieli odtąd iść na pomoc Ammonitom.
7.BRYTYJKAA gdy hołdownicy Hadadezera widzieli, że zostali pobici przez Izraela, zawarli z Dawidem pokój i poddali mu się; Aramejczycy zaś nie chcieli już nigdy wspomagać Ammonitów.
8.POZNAŃSKASłudzy Hadadezera widząc, że zostali pobici przez Izraelitów, zawarli pokój z Dawidem i stali się jego poddanymi. Nie chcieli już później Aramejczycy udzielić pomocy Ammonitom.
9.WARSZ.PRASKAPoddani Hadadezera, widząc, że zostali pokonani przez Izraelitów, zawarli pokój z Dawidem i poddali się pod jego władzę. Natomiast Aramejczycy nigdy więcej już nie chcieli przyjść z pomocą synom Ammona.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy słudzy Hadarezera ujrzeli, że zostali pobici przez Israela, zawarli z Dawidem przymierze pokoju oraz mu służyli. Także Aramejczycy nie chcieli nadal udzielać pomocy synom Ammonu.
11.EIB.BIBLIA.2016Gdy słudzy Hadadezera zobaczyli, że zostali pobici przez Izraela, zawarli z Dawidem pokój i przyjęli warunki służby. Więcej też nie chcieli wyruszać na ratunek Ammonitom.