« Ezdr 4:18 Księga Ezdrasza 4:19 Ezdr 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozkazałem, i szukano i naleziono, że to miasto zdawna królom się przeciwia, i rozruchy i walki w niem powstawają.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż rozkazałem, aby szukano; i znaleziono, że to miasto z dawna powstawało przeciwko królom, a bunty i rozruchy bywały w niem;
3.GDAŃSKA.2017Dlatego rozkazałem, aby poszukano. I znaleziono, że to miasto od dawna powstawało przeciwko królom, a bunt i rozruchy były w nim wzniecane;
4.KRUSZYŃSKIWyszedł rozkaz odemnie, poszukano i znaleziono, że to miasto od dawnych czasów podnosiło bunt przeciwko królom, że bunt i rozruch w nim się odbywał.
5.TYSIĄCL.WYD5Przeze mnie został wydany rozkaz, by szukano. I znaleziono, że to miasto od dawien dawna powstaje przeciwko królom oraz że wzniecane są w nim bunt i rozruchy.
6.BRYTYJKAWydałem przeto rozkaz i wszczęto badania, i znaleziono, że miasto to od dawien dawna powstawało przeciwko królom, a bunty i rozruchy były w nim wzniecane.
7.POZNAŃSKANa mój rozkaz poczyniono poszukiwania i stwierdzono, że miasto to od dawien dawna powstawało przeciwko królom i że zdarzały się w nim powstania i bunty.
8.WARSZ.PRASKAWydałem odpowiednie zarządzenie i już przebadano kroniki, z których wynika, że od czasów najdawniejszych miasto to buntowało się przeciwko swoim królom, wdając się w różne spiski i wszczynając rozruchy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego rozkazałem, by szukano i znaleziono, że to miasto od dawna powstawało przeciwko królom, i że bywały w nim bunty oraz rozruchy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWydałem rozkaz, aby przejrzano kroniki, i tam rzeczywiście znaleziono informacje, że miasto to od najdawniejszych czasów powstawało przeciw królom i było zarzewiem różnych buntów i rozruchów.