« Ezdr 4:5 Księga Ezdrasza 4:6 Ezdr 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A za królestwa Aswera, na początku królestwa jego, napisali skargę na obywatele Judzkie i Jerozolimskie.
2.GDAŃSKA.1881Bo gdy królował Aswerus, tedy na początku królestwa jego, napisali skargę przeciwko obywatelom Judzkim i Jeruzalemskim,
3.GDAŃSKA.2017Za panowania Aswerusa, na początku jego panowania, napisali skargę przeciwko obywatelom Judy i Jerozolimy;
4.KRUSZYŃSKIZa panowania Aswerusa, w początkach jego królestwa, napisali list oskarżający mieszkańców Judy i Jeruzalem.
5.TYSIĄCL.WYD5Za panowania Kserksesa, na początku jego rządów, napisano oskarżenie przeciwko mieszkańcom Judy i Jerozolimy.
6.BRYTYJKAA gdy królem został Kserkses, na początku jego panowania, napisali skargę na mieszkańców Judei i Jeruzalemu.
7.POZNAŃSKAZa panowania Kserksesa, a mianowicie na początku jego panowania, napisali oni skargę przeciwko mieszkańcom Judy i Jeruzalem.
8.WARSZ.PRASKAZa czasów panowania króla Kserksesa, zaraz na początku jego rządów, wpłynął do niego list z różnymi skargami na mieszkańców Judy i Jerozolimy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy królował Aswerus, na początku jego panowania napisali skargę przeciwko obywatelom Judy i Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZa rządów Achaszwerosza, zaraz na początku jego panowania, okoliczni mieszkańcy złożyli skargę na mieszkańców Judy i Jerozolimy.