« Flp 4:14 List do Filipian 4:15 Flp 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiecie lepak i wy Filippianie, że wpoczątku Ewanielijej, gdym wyciągnął z Macedonij, ani jeden mi zbór użyczył na rachunk przychodu i rozchodu, chyba wy jedni.
2.WUJEK.1923A wiecie i wy Philipensowie, iż na początku Ewangelii, gdym wyszedł z Macedonii, żaden mi kościół nie spółkował zemną w rachunku, datku i wziętku, jedno wy sami:
3.RAKOW.NTA wiecie i wy Filipensowie, iż na początku Ewanieliey, gdym wyszedł z Macedoniey, żaden mi Zbór nie użyczał, względem dawania i brania, jedno wy sami tylko.
4.GDAŃSKA.1881A wiecie i wy Filipensowie, iż na początku Ewangielii, gdym wyszedł z Macedonii, żaden mi zbór nie udzielił na rachunek dawania i brania, tylko wy sami;
5.GDAŃSKA.2017A wy, Filipianie, wiecie, że na początku ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami.
6.JACZEWSKINie pierwszy to z waszej strony dobry uczynek: wiadomo wam bowiem, że, przy rozpoczęciu przezemnie opowiadania Ewangelii, gdym przybył z Macedonii, żaden z kościołów nie przyszedł mi z pomocą, tylko wy jedni.
7.SYMONWszak i wy sami, o Filipjanie, dobrze o tem wiecie, iż w początkach Ewangelji, gdym opuszczał Macedonję, żadem Kościół nic mi nie udzielił na rachunek "dano i otrzymano", prócz was jednych:
8.DĄBR.WUL.1973Wszak wy, Filipianie, sami dobrze o tym wiecie, że w początkach (głoszenia) Ewangelii, gdym opuścił Macedonię, żaden Kościół oprócz was jednych nie dzielił się ze mną tym, co się daje i otrzymuje.
9.DĄBR.GR.1961Wszak wy, Filipianie, sami dobrze o tym wiecie, że w początkach (głoszenia) Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół oprócz was jednych nie dzielił się ze mną tym, co się daje i otrzymuje.
10.TYSIĄCL.WYD5Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodów i rozchodów,
11.BRYTYJKAA wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu,
12.POZNAŃSKASami przecież wiecie, moi Filipianie, że w początkach ewangelizacji, gdy wyszedłem z Macedonii, poza wami żaden (inny) Kościół nie brał udziału w moim rozrachunku: daję - biorę.
13.WARSZ.PRASKAWy, Filipianie, wiecie przecież dobrze, że gdy zaczynałem głosić Ewangelię i opuściłem Macedonię, to żadna gmina, prócz was jednych, nie uczestniczyła w moich stratach i zyskach.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wiedzcie też wy, Filippianie, że na początku głoszenia Ewangelii, kiedy wyszedłem z Macedonii, na słowo o dawaniu i braniu żaden zbór się nie dzielił, tylko wy sami.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach - poza wami jedynymi.
16.TOR.NOWE.PRZ.A wiecie i wy, Filipianie, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, żaden zbór nie stał się wspólnikiem na rachunku rozchodu i przychodu, tylko wy jedyni;