« Flp 4:3 List do Filipian 4:4 Flp 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Radujcie się w panu zawżdy, zasie mówię, radujcie się.
2.WUJEK.1923Weselcie się zawsze w Panu; powtóre mówię: weselcie się.
3.RAKOW.NTWeselcie się w Panu zawsze; zasię mówię: Weselcie się!
4.GDAŃSKA.1881Radujcie się zawsze w Panu; znowu mówię, radujcie się.
5.GDAŃSKA.2017Radujcie się zawsze w Panu; mówię ponownie, radujcie się.
6.JACZEWSKIWeselcie się zawsze w Panu; raz jeszcze powtarzam, weselcie się.
7.SYMONWeselcie się w Panu zawsze, powtarzam raz jeszcze: Weselcie się w Panu!
8.DĄBR.WUL.1973Weselcie się w Panu zawsze, mówię powtórnie: weselcie się.
9.DĄBR.GR.1961Weselcie się w Panu zawsze, mówię powtórnie: Weselcie się.
10.TYSIĄCL.WYD5Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
11.BRYTYJKARadujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.
12.POZNAŃSKARadujcie się zawsze w Panu. Powtarzam raz jeszcze: radujcie się.
13.WARSZ.PRASKARadujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz mówię: radujcie się.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Cieszcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powiem: Cieszcie się.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRadujcie się w Panu zawsze! Powtarzam: Radujcie się!
16.TOR.NOWE.PRZ.Radujcie się zawsze w Panu; ponownie mówię: Radujcie się.