« Iza 58:9 Księga Izajasza 58:10 Iza 58:11 » 

1.WUJEK.1923Gdy wylejesz łaknącemu duszę twoje, a duszę utrapioną nasycisz: wznidzie w ciemności światłość twoja, a ciemności twoje będą jako południe,
2.GDAŃSKA.1881Jeźli wylejesz łaknącemu duszę swoję, a duszę utrapioną nasycisz: tedy wejdzie w ciemności światłość twoja, a zmierzk twój będzie jako południe.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli otworzysz swoją duszę głodnemu i nasycisz duszę utrapioną, wtedy twoje światło wzejdzie wśród ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe.
4.CYLKOWA otworzysz łaknącemu duszę twoję, a duszę znękaną posilisz, wtedy zabłyśnie śród ciemności światło twoje, a będzie zmierzch twój jako południe.
5.TYSIĄCL.WYD5jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.
6.BRYTYJKAgdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe,
7.POZNAŃSKAkiedy głodnemu chleba swego podasz i duszę wynędzniałą nasycisz - wtedy w ciemnościach wzejdzie twoja światłość i mrok twój się stanie jak [światło] południa!
8.WARSZ.PRASKAjeśli podzielisz się twoim chlebem z głodnymi, jeśli nakarmisz do syta wszystkich uciskanych, twoja światłość ukaże się w ciemnościach, a mrok, w którym trwałeś, rozjaśni się światłem południa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a otworzysz łaknącemu twoje serce i posilisz znękaną duszę. Wtedy pośród ciemności zabłyśnie twoje światło, a twój zmierzch będzie jak południe.
10.EIB.BIBLIA.2016gdy otworzysz przed głodnym swe serce i nasycisz duszę strapionego - wtedy twe światło wzejdzie wśród ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe!