« 1Moj 27:17 1 Księga Mojżeszowa 27:18 1Moj 27:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo on przyniosł i rzecze: „Otcze moj!” Tedy on otpowiedział a rzkę: „❬...❭ ktory jeś ty, synu moj?”
2.WUJEK.1923Które on wniósłszy rzekł: Ojcze mój? A on odpowiedział: Słyszę: ktoś ty jest, synu mój?
3.GDAŃSKA.1881A on wszedłszy do ojca swego mówił: Ojcze mój! a on rzekł: Owom ja! Ktoś ty jest, synu mój?
4.GDAŃSKA.2017A on poszedł do swego ojca i powiedział: Mój ojcze! A on odpowiedział: Oto jestem. Kto ty jesteś, mój synu?
5.NEUFELD.1863I przyszedł do ojca swego i rzekł; ojcze mój! a on rzekł: otóż jestem, kto jesteś synu mój?
6.CYLKOWI wszedł do ojca swego, i rzekł: "Ojcze mój!" I odpowiedział: "oto jestem; któżeś ty, synu mój?"
7.KRUSZYŃSKITen przyszedł do ojca swego i rzekł: "Ojcze mój!" Izaak odrzekł: "Otom ja". "Któryś ty syn mój?"
8.MIESESOn zaś wszedł do ojca swojego i rzekł: „Ojcze mój!”, a tenże powiedział: „Otóż jestem! kim ty jesteś synu mój?
9.SPITZER.1937Więc przybył do ojca swego i rzekł: Ojcze mój! A rzekł: Otóż jestem! któryżeś ty, synu mój?
10.TYSIĄCL.WYD5Jakub, wszedłszy do swego ojca, rzekł: Ojcze mój! A Izaak: Słyszę; któryś ty jest, synu mój?
11.BRYTYJKAA on, wszedłszy do ojca swego rzekł: Ojcze mój! Ten zaś odpowiedział: Otom ja, ale kto ty jesteś, synu mój?
12.POZNAŃSKAOn poszedł do ojca i rzekł: - Ojcze mój! Odparł [Izaak]: - Słucham! Któryś ty, mój synu?
13.WARSZ.PRASKAPrzyszedłszy do swego ojca, Jakub powiedział: Ojcze mój! A on rzekł: Słucham. Któryś ty jest, mój synu?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wszedł do swojego ojca oraz powiedział: Mój ojcze. A odpowiedział: Oto jestem. Kto ty jesteś, mój synu?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub udał się do ojca: Ojcze! - zaczął. - Już jestem! Ojciec na to: Kim ty jesteś, mój synu?