« 1Moj 27:18 1 Księga Mojżeszowa 27:19 1Moj 27:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy on rzekł Jakob: „Jać sem pirworodny syn twoj Ezau, uczyniłeśm, jakoś mi kazał, wstań ❬...❭ a jedz moj łow, ać mi pożegna twa dusza”.
2.WUJEK.1923I rzekł Jakób: Jam jest pierworodny twój Ezaw: uczyniłem, jakoś mi rozkazał: wstań, siądź, a jedz z łowu mego, aby mi błogosławiła dusza twoja.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Jakób do ojca swego: Jam jest Ezaw, pierworodny twój. Uczyniłem, jakoś mi rozkazał; wstań proszę, siądź, a jedz z obłowu mego, aby mi błogosławiła dusza twoja.
4.GDAŃSKA.2017Jakub odpowiedział swemu ojcu: Ja jestem Ezaw, twój pierworodny. Zrobiłem, jak mi kazałeś. Podnieś się, proszę, siądź i jedz z mojej zwierzyny, aby mi błogosławiła twoja dusza.
5.NEUFELD.1863I rzekł Jakob do ojca swojego: ja jestem Esaw, pierworodny twój, uczyniłem jak mówiłeś mi, wstań, proszę, usiądź i jédz z zwierzyny mojéj, aby mi pobłogosławiła dusza twoja.
6.CYLKOWI rzekł Jakób do ojca swego: "Jam Esaw, pierworodny twój; uczyniłem jakoś mówił mi; powstańże, siądź, a jedz ze zwierzyny mojej, aby pobłogosławiła mnie dusza twoja."
7.KRUSZYŃSKIOdrzekł Jakób do ojca swego: "Jam jest Ezaw, twój pierworodny; uczyniłem to, coś mi polecił. Podnieś się, proszę, usiądź i zjedz z upolowania mego, abyś pobłogosławił mej duszy".
8.MIESESNato rzekł Jakób do ojca swojego: „Ja! Ezaw pierworodny twój, – uczyniłem jak rzekłeś do mnie; wstań więc, usiądź i spożywaj z mojego łowu, ażebyś osobiście błogosławił mi”.
9.SPITZER.1937I rzekł Jakób do ojca swego: – Ja, Ezaw pierworodny twój, uczyniłem, jak powiedziałeś mi. Powstań, proszę, usiądź i jedz z dziczyzny mej, aby błogosławiła mnie dusza twoja.
10.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział Jakub ojcu: Jestem Ezaw, twój syn pierworodny. Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny, i pobłogosław mi!
11.BRYTYJKAWtedy Jakub rzekł do ojca swego: Jestem Ezaw, twój pierworodny. Uczyniłem, jak mi kazałeś; wstań, proszę, siądź i jedz z łowów moich, aby błogosławiła mi dusza twoja.
12.POZNAŃSKAJakub zaś odpowiedział ojcu: - To ja, Ezaw, twój pierworodny! Przyrządziłem potrawę, jak mi to poleciłeś. Podnieś się więc, usiądź i zjedz coś z mojej dziczyzny, abyś mi pobłogosławił z całej duszy.
13.WARSZ.PRASKAJakub odpowiedział: Ja jestem Ezaw, twój pierworodny. Zrobiłem tak, jak mi kazałeś. Podnieś się, spożyj potrawę, którą ci przygotowałem z tego, co upolowałem, a potem daj mi swoje błogosławieństwo.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jakób powiedział do swojego ojca: Ja jestem Esaw, twój pierworodny; uczyniłem jak mi mówiłeś; powstań, siądź i jedz z mojej zwierzyny, aby pobłogosławiła mnie twoja dusza.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jakub oznajmił: To ja, Ezaw, twój pierworodny! Zrobiłem, jak rozkazałeś. Wstań, proszę, usiądź i skosztuj tego, co ci upolowałem, a potem mnie pobłogosław.