« 1Moj 27:19 1 Księga Mojżeszowa 27:20 1Moj 27:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTako on rzecze Isaak synu swemu: „Kakoś tako rychło ułowić mogł, synu moj?” A on otpowiedział: „Boża wola była, iże mię jest rychło potkało, csożem chciał”.
2.WUJEK.1923Izaak zasię rzekł do syna swego: Jakóżeś tak rychło naleść mógł, synu mój? Który odpowiedział: Wola Boża była, że mi się prędko nagodziło, czegom chciał.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Izaak do syna swego: Cóż to jest? Prędkoś to znalazł, synu mój? a on odpowiedział: Sposobił to Pan Bóg twój, że mi się nagodziło.
4.GDAŃSKA.2017Izaak zapytał swego syna: Jakże tak szybko to znalazłeś, mój synu? A on odpowiedział: To PAN, twój Bóg, sprawił, że mi się udało.
5.NEUFELD.1863I rzekł Jicchak do syna swego: jakże tak prędko znalazłeś, synu mój? i rzekł: bo nadarzył mi Wiekuisty Bóg twój.
6.CYLKOWI rzekł Ic'hak do syna swego: "Jakże tak prędko znalazłeś, synu mój?" I rzekł: "Tak już zdarzył Wiekuisty, Bóg twój przedemną."
7.KRUSZYŃSKIRzekł Izaak do syna swego: "Jakżeś to znalazł tak prędko, mój synu?" Odpowiedział: "To Jahwe, twój Bóg, zbliżył do mnie".
8.MIESESIzak zas rzekł do syna swojego: „Jakto tak prędko znalazłeś, synu mój?” a on rzekł: „Ponieważ przedemną zdarzył Bóg twój Wiekuisty”.
9.SPITZER.1937I rzekł Izak do syna swego: – Jakże to prędko znalazłeś, synu mój? A odrzekł: – Gdyż nasłał to Wiekuisty, Bóg twój, przede mnie.
10.TYSIĄCL.WYD5Izaak rzekł do syna: Jakże tak szybko mogłeś coś upolować, mój synu? A Jakub na to: Pan, Bóg twój, sprawił, że tak mi się właśnie trafiło.
11.BRYTYJKAA Izaak rzekł do syna swego: Jakże prędko uwinąłeś się z tym, synu mój? On zaś odpowiedział: Pan, Bóg twój, sprawił, że mi się powiodło.
12.POZNAŃSKAAle Izaak rzekł do syna: - Jakże zdołałeś tak prędko znaleźć coś, mój synu? On odparł: - To Bóg twój, Jahwe, sprawił, że mi to wpadło w ręce.
13.WARSZ.PRASKAWtedy Izaak powiedział do swego syna: Jak się to stało, że tak szybko coś upolowałeś? A on odparł: Jahwe, twój Bóg, to sprawił.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Ic'hak powiedział do swego syna: Jakże tak szybko to znalazłeś, mój synu? Więc rzekł: Tak to sprawił przede mną WIEKUISTY, twój Bóg.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCo się stało, że tak uwinąłeś się z tym polowaniem, mój synu? - zapytał zdziwiony ojciec. Jakub na to: PAN, twój Bóg, sprawił, że mi się powiodło.