« 1Moj 27:27 1 Księga Mojżeszowa 27:28 1Moj 27:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Dać [Bog] tobie Bog rosę niebieską a tłustości ziemskie, przeliczne opfitości ❬...❭ wina a oleju,
2.WUJEK.1923Dajże Boże, z rosy niebieskiéj, i z tłustości ziemskiéj, obfitość zboża i wina.
3.GDAŃSKA.1881Niechajżeć da Bóg z rosy niebieskiej, i z tłustości ziemskiej, i obfitość zboża i wina.
4.GDAŃSKA.2017Niech Bóg da ci z rosy nieba i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina.
5.NEUFELD.1863Oby ci Bóg udzielił z rosy nieba i z tłustości ziemi, i okwitości zboża i wina.
6.CYLKOWI tak niechaj da ci Bóg z rosy niebios, i żyzności ziemi, i obfitość zboża i moszczu!
7.KRUSZYŃSKI"Oby Bóg spuścił na cię rosę niebieską i tłustość ziemi, oraz obfitość zboża i wina!
8.MIESESNiechaj Bóg darzy ciebie rosą z niebios, tłuszczem ziemi i obfitością zboża i wina.
9.SPITZER.1937Więc niechaj da tobie Bóg z rosy niebios i z żyzności ziemi i obfitość zboża i moszczu.
10.TYSIĄCL.WYD5Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego.
11.BRYTYJKANiech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi, Oraz obfitość zboża i wina.
12.POZNAŃSKANiechże Bóg ci użyczy rosy niebios i żyzności ziemi, zboża i moszczu obficie.
13.WARSZ.PRASKANiech Bóg zsyła ci rosę z nieba, a z ziemi darzy do sytości zbożem i obfitością moszczu winnego!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech Bóg da ci tak z rosy niebios, z żyzności ziemi, oraz obfitość zboża i moszczu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech ci Bóg udzieli rosy nieba i żyzności pól, niech cię darzy obfitością zbóż i zbiorów wina.