« 1Moj 27:2 1 Księga Mojżeszowa 27:3 1Moj 27:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Weźmij brón twoję, sajdak i łuk, a wynidź na pole: a gdy polując co ugonisz,
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz weźmij proszę naczynia twoje, sajdak twój, i łuk twój, a wynijdź w pole, i ułów mi zwierzynę.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc weź, proszę, swoją broń, kołczan i łuk, wyjdź na pole i upoluj mi zwierzynę.
4.NEUFELD.1863A teraz weź przybory swoje: kołczan swój i łuk swój, i wyjdź w pole i złów mi zwierzynę.
5.CYLKOWA teraz weźże broń twoję, kołczan twój i łuk twój, a wyjdź w pole, i nałów mi zwierzyny.
6.KRUSZYŃSKIA teraz weź-że twe przybory, strzały twe i łuk twój i wyjdź na pole, a upoluj mi pożywienia.
7.MIESESwięc teraz weźno broń swoją, kołczan swój i łuk swój, wyjdź w pole, upoluj dla mnie zwierzynę,
8.SPITZER.1937Więc teraz weźże przybory twoje, kołczan twój i łuk twój, a wyjdź w pole i upoluj mi dziczyznę.
9.TYSIĄCL.WYD5Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk, idź na łowy i upoluj coś dla mnie.
10.BRYTYJKAWeź więc teraz sprzęt swój, kołczan i łuk, wyjdź w pole i upoluj mi zwierzynę,
11.POZNAŃSKAWeź więc swoją broń, sajdak i łuk, idź w step i ubij mi coś ze zwierzyny.
12.WARSZ.PRASKAWeź teraz swoje przybory myśliwskie, swój kołczan i łuk, idź w pole i staraj się upolować coś dla mnie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Weź teraz swoją broń, twój kołczan oraz twój łuk, wyjdź na pole i nałów mi zwierzyny.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWeź zaraz, proszę, swój sprzęt, kołczan oraz łuk, wyjdź w pole i ustrzel mi jakieś zwierzę.