« 1Moj 27:29 1 Księga Mojżeszowa 27:30 1Moj 27:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA nie dociągnie Isaak tych słow wymawiać, a Jakob wynidzie, owa przy[je]dzie Ezau.
2.WUJEK.1923Ledwie był Izaak rzeczy dokonał: a skoro od niego wyszedł Jakób, przyszedł Ezaw,
3.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy przestał Izaak błogosławić Jakóbowi, i ledwie Jakób odszedł od oblicza Izaaka, ojca swego, tedy Ezaw brat jego, przyszedł z łowu swego.
4.GDAŃSKA.2017Gdy Izaak skończył błogosławić Jakuba i ledwie Jakub odszedł sprzed oblicza swego ojca Izaaka, jego brat Ezaw wszedł z łowów.
5.NEUFELD.1863I stało się, gdy przestał Jicchak błogosławić Jakobowi i ledwie co był wyszedł Jakob z przed oblicza Jicchaka ojca swojego, a Esaw brat jego przyszedł z łowów swoich.
6.CYLKOWI stało się, gdy skończył Ic'hak błogosławić Jakóbowi, i gdy zaledwie odszedł Jakób z przed oblicza Ic'haka, ojca swego, że przybył Esaw, brat jego, z łowu swojego.
7.KRUSZYŃSKIA gdy Izaak skończył błogosławić Jakóbowi i gdy Jakób już miał odejść od oblicza ojca swego Izaaka, powrócił z polowania swego Ezaw, brat jego.
8.MIESESAle stało się, iż – skoro Izak zakończył błogosławienia Jakóbowi, tylkoco wyszedł Jakób – brat jego Ezaw powracał z polowania swojego.
9.SPITZER.1937I stało się, gdy spełnił Izak błogosławieństwo Jakóba i gdy zaledwie odszedł Jakób sprzed oblicza Izaka, ojca swego, że Ezaw, brat jego, nadszedł z polowania swego.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy Izaak wypowiedział swe błogosławieństwo nad Jakubem i gdy ten tylko co odszedł od niego, wrócił z łowów brat Jakuba, Ezaw.
11.BRYTYJKAA gdy Izaak skończył błogosławienie Jakuba, a Jakub tylko co odszedł od Izaaka, ojca swego, wrócił Ezaw, brat jego, z łowów.
12.POZNAŃSKAZaledwie Izaak dopełnił błogosławieństwa nad Jakubem i Jakub oddalił się od Izaaka, ojca swego, jego brat Ezaw powrócił z łowów.
13.WARSZ.PRASKAZaledwie Izaak wypowiedział ostatnie słowa swego błogosławieństwa, a Jakub odszedł od swego ojca – wrócił z polowania brat Jakuba, Ezaw.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Ic'hak skończył błogosławić Jakóba i kiedy Jakób ledwie odszedł sprzed oblicza swojego ojca Ic'haka, stało się, że ze swojego łowu przybył jego brat Esaw.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLedwie Izaak pobłogosławił Jakuba i ledwie Jakub od niego wyszedł, z łowów wrócił jego brat, Ezaw.