« 1Moj 27:40 1 Księga Mojżeszowa 27:41 1Moj 27:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż weżdy nienawi[e]dzi❬a❭ł Ezau Jakoba prze pożegnanie otcowo, jimże to jest ji ociec pożegnał, i rzekł jest na swem sercu: „Przydą żałostny dni[u] memu oćcu, żeć ja zabiję Jakoba brata mego”.
2.WUJEK.1923Nienawidział tedy zawsze Ezaw Jakóba, dla błogosławieństwa, którem mu błogosławił ojciec: i rzekł w sercu swojem: Przyjdąć dni żałoby ojca mego, i zabiję Jakóba brata mego.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż nienawidził Ezaw Jakóba dla błogosławieństwa, którem mu błogosławił ojciec jego; i mówił Ezaw w sercu swem: Przybliżają się dni żałoby ojca mego, a zabiję Jakóba, brata mego.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego Ezaw nienawidził Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym mu błogosławił jego ojciec. I Ezaw mówił w swym sercu: Zbliżają się dni żałoby po moim ojcu, wtedy zabiję mego brata Jakuba.
5.NEUFELD.1863I znienawidził Esaw Jakoba dla błogosławieństwa którém go błogosławił ojciec jego i rzekł Esaw w sercu swojém: jak nadejdą dni żałoby po ojcu moim, to zabiję Jakoba brata swojego.
6.CYLKOWI znienawidził Esaw Jakóba z powodu błogosławieństwa, którém pobłogosławił go ojciec jego; i rzekł Esaw w sercu swojém: "Przybliżą się dni żałoby po ojcu moim, a wtedy zabiję Jakóba, brata mego!"
7.KRUSZYŃSKII znienawidził Ezaw Jakóba z powodu błogosławieństwa, którem błogosławił go ojciec jego i rzekł Ezaw w sercu swojem: "Zbliżą się dni żałoby po moim ojcu, tedy zabiję Jakóba, mego brata".
8.MIESESEzaw znienawidził Jakóba gwoli błogosławieństwu, którem błogosławił mu ojciec jego i Ezaw mówił sobie: „Zbliżą się dnie żałoby po ojcu moim, wówczas zabiję brata mego Jakóba”.
9.SPITZER.1937Więc znienawidził Ezaw Jakóba z powodu błogosławieństwa, którym błogosławił go ojciec jego i rzekł Ezaw w sercu swoim: – Zbliżą się dni żałoby po ojcu moim, wtedy zabiję Jakóba, brata mego!
10.TYSIĄCL.WYD5Ezaw znienawidził Jakuba z powodu błogosławieństwa, które [ten] otrzymał od ojca, i taki powziął zamiar: Gdy nadejdą dni żałoby po moim ojcu, zabiję mego brata, Jakuba.
11.BRYTYJKADlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec, i taki powziął Ezaw zamiar: Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim. Wtedy zabiję brata mego Jakuba.
12.POZNAŃSKAOdtąd Ezaw stał się wrogiem Jakuba z powodu błogosławieństwa, którego udzielił mu ojciec. Mówił też sobie Ezaw w duchu: - Niech tylko miną dni żałoby po moim ojcu, a zabiję mego brata Jakuba!
13.WARSZ.PRASKATak więc zapłonął Ezaw nienawiścią do Jakuba z powodu błogosławieństwa, którego ich ojciec udzielił Jakubowi. W końcu Ezaw postanowił, że gdy nadejdą dni żałoby po śmierci ojca, zabije swego brata, Jakuba.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Esaw znienawidził Jakóba z powodu błogosławieństwa, którym pobłogosławił go jego ojciec. I Esaw powiedział w swoim sercu: Przybliżają się dni żałoby po moim ojcu, a wtedy zabiję mojego brata Jakóba.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBłogosławieństwo, którego Izaak udzielił Jakubowi, wzbudziło w Ezawie głęboką niechęć do brata. Gdy miną dni żałoby po ojcu - postanowił Ezaw - zabiję mego brata Jakuba!