« 1Moj 27:42 1 Księga Mojżeszowa 27:43 1Moj 27:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ty posłuchaj mię, bierz się ku Labanowi bratu memu do Aram,
2.WUJEK.1923Przeto teraz synu mój, słuchaj głosu mego, a wstawszy uciecz do Labana, brata mego do Haran:
3.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz, synu mój, usłuchaj głosu mego, a wstawszy, uciecz do Labana, brata mego, do Haranu,
4.GDAŃSKA.2017Teraz więc, mój synu, posłuchaj mego głosu, wstań i uciekaj do mego brata Labana, do Charanu;
5.NEUFELD.1863A teraz synu mój, słuchaj głosu mojego i wybierz się i uciekaj do Labana brata mojego do Charanu.
6.CYLKOWA teraz synu mój, posłuchaj głosu mojego: wstań, uciekaj do Labana, brata mego, do Charanu.
7.KRUSZYŃSKITeraz więc, synu mój, posłuchaj mego głosu: wstań, ucieknij do Labana, mego brata, do Haranu;
8.MIESESWięc, synu mój! słuchaj teraz głosu mego, wstań, ujdź sobie do brata mojego Labana do Charanu.
9.SPITZER.1937A teraz, synu mój, posłuchaj głosu mego: – Powstań, uchodź do Labana, brata mego, do Charanu.
10.TYSIĄCL.WYD5Posłuchaj więc mnie, synu mój: przygotuj się i uchodź do brata mego, Labana, do Charanu.
11.BRYTYJKAPosłuchaj więc, synu mój, głosu mego, wstań i uciekaj do Haranu, do Labana, brata mego.
12.POZNAŃSKAPosłuchaj więc, synu, mojej rady: zbieraj się i uchodź do Charanu, do mego brata Labana.
13.WARSZ.PRASKAPosłuchaj więc mnie teraz uważnie, mój synu! Przygotuj się szybko do drogi i ucieknij do mojego brata Labana, który mieszka w Charanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz, mój synu, posłuchaj mojego głosu: Wstań i uciekaj do mojego brata Labana, do Haranu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPostąp zatem, synu, według mojej rady: Wstań i uciekaj do Charanu, do mojego brata Labana.