« 1Moj 27:44 1 Księga Mojżeszowa 27:45 1Moj 27:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa przestanie nienawiść jego, ❬...❭ a jać potem poślę po cię ❬...❭”
2.WUJEK.1923I przestanie rozgniewanie jego, i zapomni tego, coś mu uczynił: potem poślę a przyprowadzę cię tu ztamtąd. Przecz obudwu synów dnia jednego mam postradać?
3.GDAŃSKA.1881Aż się odwróci zapalczywość brata twego od ciebie, i zapomni tego, coś mu uczynił; potem ja poślę, a wezmę stamtąd; bo czemuż mam was obydwóch postradać jednego dnia?
4.GDAŃSKA.2017Aż ustąpi zapalczywość twego brata na ciebie i zapomni o tym, co mu zrobiłeś. Wtedy każę cię stamtąd sprowadzić. Czemu mam być pozbawiona was obu w jednym dniu?
5.NEUFELD.1863Aż się odwróci gniew brata twojego od ciebie i zapomni co mu zrobiłeś, i poślę i wezmę cię ztamtąd, dla czegóż mam być pozbawioną obu was w jednym dniu?
6.CYLKOWAż odwróci się gniew brata twojego od ciebie, i zapomni coś uczynił mu; wtedy poszlę i zabiorę cię ztamtąd; czemuż mam być pozbawioną obu was dnia jednego!"
7.KRUSZYŃSKIGdy odwróci się gniew brata twego od ciebie, i gdy zapomni o tem, coś mu uczynił, wtedy poślę po ciebie i zabiorę cię stamtąd. Pocóż mam stracić was obydwu w jednym dniu?"
8.MIESESdopóki nie odwróci się od ciebie gniew twojego brata i on nie zapomni tego, co ty uczyniłeś mu: – wówczas poślę i wezmę ciebie stamtąd. Dlaczego miałabym postradać obu was jednego dnia?”
9.SPITZER.1937Aż odwróci się zapalczywość brata twego od ciebie i zapomni to, co uczyniłeś mu. Wtedy poślę i zabiorę cię stamtąd. Czemuż mam być ograbiona także obu was dnia jednego?
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy już przestanie on gniewać się na ciebie i zapomni, co mu uczyniłeś, wtedy dam ci znać i sprowadzę cię stamtąd. Czemu miałabym was obu jednocześnie stracić?
11.BRYTYJKAA gdy przeminie gniew brata twego przeciwko tobie i zapomni o tym, coś mu uczynił, dam ci znać i sprowadzę cię stamtąd. Czemu jednego dnia miałabym was obu utracić?
12.POZNAŃSKAaż minie gniew jego na ciebie i zapomni o tym, co mu wyrządziłeś. Wtenczas ja poślę i sprowadzę cię stamtąd. Czemu mam zostać bezdzietną, [tracąc] was obu w jednym dniu?
13.WARSZ.PRASKAKiedy już ochłonie brat twój z gniewu na ciebie i zapomni [o krzywdzie], którą mu wyrządziłeś, wtedy znów sprowadzę cię stamtąd. Czemuż miałabym utracić was obydwu jednego dnia?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aż odwróci się od ciebie gniew twego brata i zapomni, co mu uczyniłeś; wtedy poślę oraz cię stamtąd zabiorę; bo czemu jednego dnia mam być pozbawioną was obu?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy jego gniew ustanie i zapomni o tym, co mu uczyniłeś, poślę ludzi i sprowadzę cię stamtąd. Bo dlaczego w jednym dniu miałabym stracić was obu?