« 1Moj 27:45 1 Księga Mojżeszowa 27:46 1Moj 28:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekła jest Rebeka ❬ku Isaakowi❭: „Tesno mię przez dziewki Hech, weźmieli Jakob żonę s rodu tej to ziemie, nie chcę żywa być”.
2.WUJEK.1923I rzekła Rebeka do Izaaka: Tęskno mnie żyć dla córek Hetejskich: jeźliże pojmie Jakób żonę z narodu téj ziemie, żyć nie chcę.
3.GDAŃSKA.1881I rzekła Rebeka do Izaaka: Obmierzł mi żywot mój dla córek Hetejskich; jeźliże i Jakób weźmie sobie żonę z córek Hetejskich, jakie są córki ziemi tej, cóż mi po żywocie?
4.GDAŃSKA.2017I Rebeka powiedziała do Izaaka: Obrzydło mi życie z powodu córek Cheta. Jeśli Jakub też weźmie sobie żonę z córek Cheta, jakie są na tej ziemi, po co mi życie?
5.NEUFELD.1863I rzekła Ribkah do Jicchaka: przykrzy mi się życie moje z powodu córek Cheta, jeżeli Jakob pojmie żonę z córek Cheta, jak te, z córek téj ziemi, pocóż mi życie?
6.CYLKOWI rzekła Ribka do Ic'haka: "Obmierzło mi życie z powodu córek Cheta. Jeżeli pojmie Jakób żonę z pomiędzy córek Cheta, jakie są te, z córek tego kraju, pocóż mi życie?"
7.KRUSZYŃSKIRebeka rzekła do Izaaka: "Sprzykrzyło mi się życie z powodu córek Heta. Jeśli Jakób weźnie żonę z pośród córek Heta, jako te, z pośród córek tego kraju, na cóż mi życie?"
8.MIESESRebeka rzekła też do Izaka: „Życie me obmierzło mi z powodu córek Cheta; jeżeli Jakób pojmie sobie żonę z pośród córek Cheta jak te, – z pośród cór krainy tej, cóż mi po życiu?”
9.SPITZER.1937I rzekła Rebeka do Izaka: – Obmierzło mi życie z powodu córek Cheta. Jeśli pojmie Jakób żonę z córek Cheta, jak te z córek tego kraju, na cóż mi życie?
10.TYSIĄCL.WYD5Rebeka mówiła do Izaaka: Sprzykrzyło mi się życie z tymi córkami Cheta. Jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie żonę z córek Cheta, czyli jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, to już nie będę miała po co żyć!
11.BRYTYJKAPotem rzekła Rebeka do Izaaka: Obmierzło mi życie moje z powodu córek Chetytów. Jeśliby i Jakub miał pojąć za żonę którąś z córek Chetytów, mieszkających w tym kraju, to po cóż miałabym jeszcze żyć?
12.POZNAŃSKAPotem Rebeka powiedziała do Izaaka: - Uprzykrzyło mi się życie z tymi Chittytkami! Jeśli [jeszcze] Jakub weźmie za żonę jakąś Chittytkę, którąś z cór tej ziemi, po cóż mi żyć?
13.WARSZ.PRASKADo Izaaka zaś Rebeka powiedziała: Już dłużej nie wytrzymam z tymi Chetytkami. Jeżeli jeszcze i Jakub weźmie sobie za żonę Chetytkę, mieszkankę tej ziemi, to po cóż miałabym jeszcze żyć?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ribka powiedziała też do Ic'haka: Obmierzło mi życie z powodu córek Cheta. Po co mi życie, jeśli Jakób pojmie żonę spośród córek Cheta, które są córkami tego kraju?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Rebeka zwróciła się do Izaaka: Obrzydło mi życie z powodu tych Chetytek - powiedziała. - Jeśli Jakub miałby wziąć za żonę Chetytkę, taką jak te wokół nas, nie miałabym już po co żyć!