« 1Moj 27:5 1 Księga Mojżeszowa 27:6 1Moj 27:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekła synowi swemu Jakóbowi: Słyszałam ojca twego gadającego z Ezawem, bratem twoim, i mówiącego mu:
2.GDAŃSKA.1881I rzekła Rebeka do Jakóba, syna swego, mówiąc: Otom słyszała, gdy ojciec twój mówił do Ezawa, brata twego, i rzekł:
3.GDAŃSKA.2017I Rebeka powiedziała do swego syna Jakuba: Słyszałam, jak twój ojciec mówił do twego brata Ezawa:
4.NEUFELD.1863A Ribkah rzekła do Jakoba syna swego, mówiąc: otóż słyszałam ojca twojego mówiącego do Esawa brata twojego w te słowa:
5.CYLKOWI rzekła Ribka do Jakóba, syna swego, tak: "Otom słyszała ojca twojego rozmawiającego z Esawem, bratem twoim, mówiąc:
6.KRUSZYŃSKIRzekła tedy Rebeka do Jakóba, swego syna, mówiąc: "Oto słyszałam ojca twego przemawiającego do Ezawa, twego brata, mówiąc:
7.MIESESRebeka zaś rzekła do syna swego Jakóba, mówiąc: „Ja oto słyszałam ojca twojego, gdy rzekł do brata twojego, mówiąc:
8.SPITZER.1937tedy Rebeka rzekła do Jakóba, syna swego, mówiąc: – Oto słyszałam ojca twego, mówiącego do Ezawa, brata twego, rzekąc:
9.TYSIĄCL.WYD5rzekła do swego syna, Jakuba: Słyszałam, jak ojciec rozmawiał z twoim bratem, Ezawem, i dał mu takie polecenie:
10.BRYTYJKAA Rebeka rzekła do Jakuba, syna swego, mówiąc: Oto słyszałam ojca twego tak mówiącego do Ezawa, brata twego:
11.POZNAŃSKARebeka tak powiedziała do swego syna Jakuba: - Usłyszałam, jak twój ojciec powiedział do twojego brata Ezawa:
12.WARSZ.PRASKApowiedziała do swego syna Jakuba: Słyszałam, jak ojciec twój, Izaak, prosił twego brata, Ezawa,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ribka tak powiedziała do swojego syna Jakóba: Oto słyszałam twojego ojca, gdy rozmawiał z twoim bratem Esawem i mówił:
14.EIB.BIBLIA.2016.LITRebeka wezwała swego syna Jakuba: Właśnie usłyszałam, jak twój ojciec rozmawia z twoim bratem Ezawem: