« 1Moj 27:7 1 Księga Mojżeszowa 27:8 1Moj 27:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy synu mój, przestań na radzie mojéj:
2.GDAŃSKA.1881A tak teraz synu mój, usłuchaj głosu mego w tem, co ja rozkazuję tobie.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc, mój synu, posłuchaj mego głosu w tym, co ci każę.
4.NEUFELD.1863A teraz synu, słuchaj głosu mojego, jak ci rozkazuję.
5.CYLKOWA teraz synu mój, posłuchaj głosu mojego w tém, co ci rozkazuję.
6.KRUSZYŃSKIA teraz, mój synu, posłuchaj mego głosu, co ci chcę polecić.
7.MIESESa teraz, synu mój, słuchaj głosu mojego co do tego, co ci polecę;
8.SPITZER.1937Więc teraz, synu mój, posłuchaj głosu mego w tym, co ja rozkazuję tobie.
9.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc, synu mój, posłuchaj mego polecenia, które ci daję.
10.BRYTYJKATeraz więc, synu mój, posłuchaj głosu mego i uczyń, co ci każę.
11.POZNAŃSKATeraz zatem posłuchaj, synu, co ci każę czynić.
12.WARSZ.PRASKAI dodała: Słuchaj teraz uważnie, synu mój, co ci powiem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz, mój synu, posłuchaj mojego głosu w tym, co ci rozkazuję.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz więc zrób, co ci każę, mój synu: