« Jer 23:40 Księga Jeremiasza 24:1 Jer 24:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ukazał mi Pan: A oto dwa kosze pełne fig postawione przed kościołem Pańskim, potem gdy zaprowadził Nabuchodonozor, król Babiloński, Jechoniasza, syna Joakima, króla Judzkiego, i książęta jego i rzemieślniki i oboźne z Jeruzalem, i zawiódł je do Babilonu.
2.GDAŃSKA.1881Ukazał mi Pan, a oto dwa kosze fig postawione były przed kościołem Pańskim, gdy był w niewolę zabrał Nabuchodonozor, król Babiloński, Jechonijasza, syna Joakima, króla Judzkiego, i książąt Judzkich, i cieśli, i kowali z Jeruzalemu, a zawiódł ich do Babilonu.
3.GDAŃSKA.2017PAN ukazał mi widzenie, a oto dwa kosze fig były postawione przed świątynią PANA, gdy Nabuchodonozor, król Babilonu, uprowadził do niewoli Jechoniasza, syna Joakima, króla Judy, oraz książąt Judy, cieśli i kowali z Jerozolimy, i przyprowadził ich do Babilonu.
4.CYLKOWUkazał mi Wiekuisty, a oto dwa kosze fig ustawione przed przybytkiem Wiekuistego, gdy był w niewolę uprowadził Nebukadrecar król babiloński Jechonję syna Jehojakima, króla Judy, i książęta Judy i płatnerzy i majstrów fortecznych z Jerozolimy, a zawiódł ich do Babelu.
5.KRUSZYŃSKIBóg dał mi widzieć, i oto dwa kosze fig ustawione przed świątynią Bożą, to jest potem, gdy Nebukadreccar, król babiloński, uprowadził z Jerozolimy do niewoli w Babilonie Jechoniasza, syna Jehojakima, króla judzkiego, książąt judzkich, tudzież mistrzów kowalskich i ślusarskich.
6.TYSIĄCL.WYD1Ukazał mi Jahwe dwa kosze fig, stojące przed świątynią Jahwe, gdy Nabuchodonozor, król babiloński, zabrał z Jerozolimy w niewolę króla judzkiego Jechoniasza, syna Jehojakima, dostojników judzkich, kowali i ślusarzy, i zaprowadził ich do Babilonu.
7.TYSIĄCL.WYD5Pan pokazał mi w widzeniu: Oto dwa kosze fig ustawione przed świątynią, gdy już Nabuchodonozor, król babiloński, uprowadził z Jerozolimy na wygnanie do Babilonu Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, oraz przywódców judzkich, także kowali i ślusarzy.
8.BRYTYJKAPan ukazał mi w widzeniu dwa kosze fig, ustawione przed świątynią Pana, a było to po wzięciu przez Nebukadnesara, króla babilońskiego, do niewoli Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i książąt judzkich wraz z kowalami i ślusarzami i po uprowadzeniu ich z Jeruzalemu do Babilonii.
9.POZNAŃSKAKiedy król Babilonu Nebukadnezar uprowadził z Jeruzalem do niewoli króla judzkiego Jechoniasza, syna Jojakima, książąt Judy, rzemieślników i ślusarzy, i przywiódł ich do Babilonu, Jahwe dał im oglądać widzenie: Oto dwa kosze fig ustawione przed Świątynią Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAPan ukazał mi raz dwa kosze stojące przed Świątynią Pańską, oba wypełnione figami. Było to wtedy, kiedy Nabuchodonozor, król babiloński, uprowadził daleko poza Jerozolimę Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, a także starszych ludu oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Wszystkich ich uprowadził do Babilonu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I WIEKUISTY mi ukazał oto dwa kosze fig, ustawione przed Przybytkiem WIEKUISTEGO, kiedy Nabukadrecar, król babiloński, uprowadził z Jeruszalaim w niewolę Jechoniasza, syna Jojakima, króla Judy oraz książęta Judy, płatnerzy oraz fortecznych majstrów, i zaprowadził ich do Babelu.
12.EIB.BIBLIA.2016PAN ukazał mi dwa kosze fig. Stały one przed Jego świątynią. Było to po uprowadzeniu Jechoniasza, syna Jojakima, króla Judy, oraz książąt judzkich, kowali i ślusarzy. Ich właśnie Nebukadnesar, król Babilonu, zabrał z Jerozolimy do swojej ziemi w niewolę.