« Jer 24:9 Księga Jeremiasza 24:10 Jer 25:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Poślę téż na nie miecz i głód i mór, aż będą wytraceni z ziemie, którąm dał im i ojcom ich.
2.GDAŃSKA.1881I będę posyłał na nich miecz, głód i mór, aż do końca wytraceni będą z ziemi, którąm był dał im, i ojcom ich.
3.GDAŃSKA.2017I będę posyłał na nich miecz, głód i zarazę, aż będą wytraceni z ziemi, którą dałem im oraz ich ojcom.
4.CYLKOWI poszlę na nich miecz, głód i mór, póki nie wyginą z ziemi, którą oddałem im, i ojcom ich.
5.KRUSZYŃSKII ześlę na nich miecz, głód i zarazę dopóki nie wyginą z ziemi, którą dałem im i ojcom ich.
6.TYSIĄCL.WYD1Poślę przeciw nim miecz, głód i zarazę, aż będą wytępieni z ziemi, którą dałem im i ich ojcom».
7.TYSIĄCL.WYD5Ześlę na nich miecz, głód i zarazę, dopóki nie znikną z powierzchni ziemi, którą dałem im i ich przodkom.
8.BRYTYJKAI skieruję przeciwko nim miecz, głód i zarazę, póki nie wyginą z ziemi, którą dałem im i ich ojcom.
9.POZNAŃSKAI ześlę na nich miecz, głód i zarazę, aż zostaną wytraceni z ziemi, którą nadałem im oraz ich praojcom.
10.WARSZ.PRASKAI ześlę na nich miecz, głód i zarazę, tak że znikną z powierzchni ziemi, którą dałem kiedyś im oraz ich ojcom.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Poślę na nich miecz, głód i mór, dopóki nie wyginą z ziemi, którą oddałem im i ich ojcom.
12.EIB.BIBLIA.2016Poślę między nich miecz, głód i zarazę, aż wyginą z ziemi, którą dałem im oraz ich ojcom.