« Jer 24:4 Księga Jeremiasza 24:5 Jer 24:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako te figi dobre, tak poznam zaprowadzenie Judzkie, którem wypuścił z tego miejsca do ziemie Chaldejskiéj, na dobre.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Jako te figi są dobre, tak mi przyjemni będą w niewolę zaprowadzeni z Judy, którychem wysłał z miejsca tego do ziemi Chaldejskiej ku dobremu.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na tych z Judy, którzy zostali uprowadzeni do niewoli, których wysłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków, dla ich dobra.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Jako te figi dobre tak wyróżnię wygnańców Judy, których wysłałem z miejsca tego do ziemi Kasdejczyków, ku dobremu.
5.KRUSZYŃSKITak rzecze Bóg, Pan Izraela: Jako te figi dobre, tak wyróżnię dobrem wygnańców Judy, których wysłałem z tego miejsca do kraju Chaldejczyków.
6.TYSIĄCL.WYD1«{Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela:} Jak się ma rzecz z tymi dobrymi figami, tak wejrzę łaskawie na przesiedlonych Judy, których wysłałem z tego miejsca do kraju Chaldejczyków.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Jak na te wyborne figi, tak patrzę życzliwie na mieszkańców Judy uprowadzonych w niewolę, których wysłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków - dla ich dobra.
8.BRYTYJKATak mówi Pan, Bóg Izraela: Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków, ku dobremu;
9.POZNAŃSKA- Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: Podobnie jak na te dobre figi, tak wejrzę łaskawie na wygnańców Judy, których wysłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków dla [ich] dobra.
10.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan, Bóg Izraela: Tak jak spoglądam na te dobre figi, tak też z prawdziwym upodobaniem patrzę na uprowadzonych z Judy, na tych wszystkich, których usunąłem stąd i posłałem - dla ich dobra - do ziemi Chaldejczyków.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY, Bóg Israela: Niczym te dobre figi tak wyróżnię wygnańców Judy, których wysłałem z tego miejsca do ziemi Kasdejczyków, ku dobremu.
12.EIB.BIBLIA.2016Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Te dorodne figi ukazują, jak potraktuję wygnańców judzkich, których - ku dobremu - zesłałem stąd do ziemi Chaldejczyków.