« Jer 24:6 Księga Jeremiasza 24:7 Jer 24:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dam im serce, aby mię znali, żem Ja jest Pan. I będą mi ludem, a Ja im będę Bogiem; bo się nawrócą do mnie calem sercem swojem.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem dam im serce, aby mię poznali, żem Ja Pan; i będą mi ludem moim, a Ja będę Bogiem ich, gdy się nawrócą do mnie całem sercem swojem.
3.GDAŃSKA.2017Dam im bowiem serce, aby mnie poznali, że ja jestem PAN. Oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem, gdyż nawrócą się do mnie całym swoim sercem.
4.CYLKOWI dam im serce, aby poznali Mnie, żem Ja Wiekuisty! I będą Mi narodem, a ja będę im Bogiem, jeżeli zwrócą się ku Mnie całem sercem swojém.
5.KRUSZYŃSKII dam im serce, aby mnie poznali, żem ja jest Bogiem; będą mi ludem, a ja będę ich Panem, albowiem oni powrócą do mnie całem sercem swojem.
6.TYSIĄCL.WYD1Dam im rozum, by mnie poznali, że Ja jestem Jahwe, i będą mym ludem, a Ja będę im Bogiem, gdy się do mnie nawrócą całym sercem swoim.
7.TYSIĄCL.WYD5Dam im serce zdolne do poznania Mnie, że Ja jestem Pan. Oni będą moim narodem, Ja zaś będę ich Bogiem, ponieważ całym sercem powrócą do Mnie.
8.BRYTYJKAI dam im serce, aby mnie poznali, że Ja jestem Pan. I będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem.
9.POZNAŃSKAI dam im serce [zdolne] mnie poznać, że to Jam jest Jahwe. Będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem, gdyż całym sercem nawrócą się do mnie.
10.WARSZ.PRASKAi dam im (nowe) serce, aby mogli zrozumieć, że Ja jestem Panem. Oni będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, bo całym sercem nawrócą się wszyscy do Mnie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dam im serce, by Mnie poznali, że Ja jestem WIEKUISTY! Jeżeli zwrócą się do Mnie całym swoim sercem będą Mi narodem, a Ja będę im Bogiem.
12.EIB.BIBLIA.2016Dam im serce chętne, by Mnie poznać, by przekonać się, że Ja jestem PANEM. Będą Mi oni ludem, a Ja będę im Bogiem, bo zawrócą do Mnie całym swoim sercem.