« Jer 24:8 Księga Jeremiasza 24:9 Jer 24:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dam je na utrapienie i na udręczenie wszystkim królestwom ziemskim, na hańbę i na przypowieść i na przysłowie i na przeklęctwo po wszystkich miejscach, do którychem je wygnał.
2.GDAŃSKA.1881Podam ich, mówię, na utrapienie, i na ucisk po wszystkich królestwach ziemi, na pohańbienie i na przypowieść, na przysłowie i na przeklęstwo po wszystkich miejscach, do których ich zapędzę;
3.GDAŃSKA.2017Wydam ich na wysiedlenie i na ucisk we wszystkich królestwach ziemi, na pohańbienie i na przysłowie, na pośmiewisko i na przekleństwo we wszystkich miejscach, do których ich wypędzę.
4.CYLKOWI podam ich na postrach, na utrapienie wszystkim królestwom ziemi, na sromotę i na przypowieść, na pośmiewisko i na przekleństwo po wszystkich miejscach, do których ich zapędzę.
5.KRUSZYŃSKII podam ich na postrach, na utrapienie wszystkim królestwom ziemskim, na zniewagę, na przypowieść, na pośmiewisko i przekleństwo we wszystkich miejscach, do których ich wygnałem,
6.TYSIĄCL.WYD1Uczynię z nich przedmiot grozy {ku złemu} dla wszystkich królestw ziemi, przedmiot hańby i szyderstwa, urągania i przekleństwa po wszystkich miejscach, dokąd ich wypędzę.
7.TYSIĄCL.WYD5I uczynię z nich postrach i przykład klęski dla wszystkich królestw ziemi, hańbę, przysłowie, pośmiewisko i przekleństwo po wszystkich miejscach, gdzie ich rozproszyłem.
8.BRYTYJKAuczynię ich przedmiotem zgrozy ku niedoli wszystkich królestw ziemi, hańbą i przypowieścią, pośmiewiskiem i przekleństwem na wszystkich miejscach, do których ich wygnam.
9.POZNAŃSKAI podam ich na postrach (na klęskę) wszystkim królestwom świata, na pohańbienie i przysłowiowe szyderstwo i drwiny, na przekleństwo po wszystkich miejscach, dokądkolwiek ich wygnam.
10.WARSZ.PRASKAJa sprawię, że będą się ich lękać wszystkie królestwa tego świata, bo będą dla nich zgubą. Staną się powodem do różnych pomówień i pośmiewiskiem wszędzie tam, gdzie znajdą się po wypędzeniu z tej ziemi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podam ich na postrach oraz na utrapienie wszystkim królestwom ziemi; na sromotę i na przypowieść, na pośmiewisko i na przekleństwo we wszystkich miejscach, do których ich zapędzę.
12.EIB.BIBLIA.2016Uczynię ich przedmiotem zgrozy. Sprowadzę na nich nieszczęście we wszystkich królestwach ziemi. Ściągnę na nich hańbę. Staną się tematem przysłów, pośmiewiskiem i przekleństwem we wszystkich tych miejscach, do których ich wygnam.