« 2Kor 11:22 2 List do Koryntian 11:23 2Kor 11:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Słudzy Christusowi są? Zgłupiawszy mówię więcej ja. W pracach obficiej, wraziech więcej, w ciemnicach obficiej, w śmierciach wielekroć.
2.WUJEK.1923Słudzy Chrystusowi są, (jako mniéj mądry mówię), więcej ja: w pracach rozlicznych, w ciemnicach obficiéj, w raziech nad miarę, w śmierciach częstokroć.
3.RAKOW.NTSłudzy Christusowi są? (zgłupiawszy rzekę) więcej ja; w pracach obficiej, w raziech zbytecznie, w ciemnicach obficiej, w śmierciach często.
4.GDAŃSKA.1881Sługami Chrystusowymi są, (głupio mówię), więcej ja; w pracach obficiej, w razach nad miarę, w więzieniach obficiej, w śmierciach częstokroć.
5.GDAŃSKA.2017Są sługami Chrystusa? Mówię jak głupi: Ja jeszcze bardziej; w pracach więcej, w chłostach nad miarę, w więzieniach częściej, w niebezpieczeństwie śmierci wielokroć.
6.JACZEWSKIMają się oni za sługi Chrystusowe: pochwalę się tu jako niemądry i powiem, że tytuł ten więcej mnie niż im przystoi, bo dla Chrystusa wiele pracy podjąłem: byłem w wielu więzieniach, otrzymałem niezwykłą chłostę, znajdowałem się nieraz w niebiezpieczeństwie życia,
7.SYMONsłudzy Chrystusowi są, (jako niespełna rozumu mówię) daleko więcej ja: w trudach bez liczby, w ciemnicach bez końca, w chłostach bez miary, w niebezpieczeństwach śmierci bardzo częstych.
8.MARIAWICISługami Chrystusowymi są? Jako nierozumny mówię: I ja jeszcze więcej. W pracach wielkich, w więzieniach częściej, w plagach nad miarę, blizkim śmierci częstokroć.
9.DĄBR.WUL.1973Sługami Chrystusowymi są (jako niespełna rozumu mówię), daleko więcej ja. W trudach bez liczby, w więzieniach zbyt często, w chłostach ponad miarę, w niebezpieczeństwie śmierci częstokroć.
10.DĄBR.GR.1961Sługami Chrystusowymi są (mówię jak niespełna rozumu), o ileż więcej ja! W trudach – bez liczby, w więzieniach – zbyt często, w chłostach – ponad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci – częstokroć.
11.TYSIĄCL.WYD5Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci.
12.BRYTYJKASługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię; daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci.
13.POZNAŃSKASługami Chrystusa są? Teraz zdobędę się na szaleństwo - ja jestem nim jeszcze bardziej, bo większe niż inni ponosiłem trudy, znosiłem cięższe więzienie i daleko większe chłosty. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci.
14.WARSZ.PRASKASą sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oni są sługami Chrystusa? (Mówię, odchodząc od zmysłów.) A czy nie bardziej ja; obficiej w trudach, nad miarę w chłostach, daleko więcej w więzieniach, częstokroć w karach śmierci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSługami Chrystusa są? Jako obłąkany mówię: Tym bardziej ja! Więcej zaznałem trudów, częściej byłem w więzieniach, ponad miarę poddawano mnie chłostom, często bywałem w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Sługami są Chrystusa? Jako obłąkany to mówię: Ja bardziej; bardziej niż inni w trudach, ponad miarę w chłostach, częściej od innych w więzieniach, częstokroć w bliskości śmierci.