« Psal 2:1 Księga Psalmów 2:2 Psal 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIPrzystajali są krolowie ziemszczy a książęta seszli są sie na gromadę przeciwo Gospodnu i przeciwo jego pomazańcu.
2.PS.PUŁAWSKIPomagali krolowie ziemszczy i książęta seszli sie w jedno przeciwo Bogu i przeciwo pomazańcu jego.
3.WUJEK.1923Stanęli wespół królowie ziemscy, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu, i przeciw Chrystusowi jego.
4.GDAŃSKA.1881Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą społem przeciwko Panu, i przeciw pomazańcowi jego, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko PANU i jego pomazańcowi, mówiąc:
6.PS.BYCZ.1854Stawiają-się królowie ziemscy, a-książęta naradzają-się razem, przeciw Panu i-przeciw pomazańcowi-jego, mówiąc:
7.GÖTZE.1937Królowie ziemi powstają, a książęta radzą wspólnie przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi Jego:
8.CYLKOWPowstają królowie ziemi i książęta radzą społem, przeciw Bogu i pomazańcowi Jego.
9.KRUSZYŃSKIZebrali się razem królowie i książęta stanęli wspólnie na naradę. przeciw Bogu i przeciw Pomazańcowi Jego.
10.ASZKENAZY Przeciwstawią się królowie ziemi a książęta wspólną czynią sprawę - przeciw Jehowie i Jego Pomazańcowi?
11.SZERUDAPowstają królowie ziemscy, i książęta naradzają się wspólnie przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
12.TYSIĄCL.WYD1Królowie ziemi powstają i książęta spiskują wraz z nimi przeciwko Panu i przeciw Jego Pomazańcowi:
13.TYSIĄCL.WYD5Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi:
14.BRYTYJKAPowstają królowie ziemscyI książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego:
15.POZNAŃSKAKrólowie ziemscy jednoczą się, a książęta wspólnie się zmawiają przeciw Jahwe i Jego Pomazańcowi:
16.WARSZ.PRASKAGłowy podnoszą królowie ziemscy, łączą się z nimi wielcy tego świata przeciwko Panu i Jego Pomazańcowi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powstają królowie ziemi i razem radzą książęta przeciw BOGU, i Jego Pomazańcowi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPowstają ziemscy królowie I wspólnie spiskują książęta Przeciwko PANU i Jego Pomazańcowi:
19.TOR.PRZ.Królowie ziemi powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko Jhwh i Jego Pomazańcowi, mówiąc :