« Psal 2:3 Księga Psalmów 2:4 Psal 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIJen przebywa na niebiesiech, pośmieje sie jim, i Gospodzin zwala śmiech w nich.
2.PS.PUŁAWSKIJen przebywa w niebiesiech, pośmieje sie jim, i Gospodzin zwala s nich śmiech.
3.WUJEK.1923Który mieszka w niebiesiech, naśmieje się z nich: a Pan szydzić z nich będzie.
4.GDAŃSKA.1881Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się; Pan szydzi z nich.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał, Pan będzie z nich szydził.
6.PS.BYCZ.1854Mieszkający w-niebiosach, bądzie-się-śmiał; Pan będzie-szydził z-nich.
7.GÖTZE.1937Ale ten, który tronuje w niebie, śmieje się: Pan szydzi z nich.
8.CYLKOWKrólujący w niebiosach uśmiecha się, Pan urąga im.
9.KRUSZYŃSKISiedzący w niebiosach naśmieje się z nich; Pan będzie ich miał w pogardzie.
10.ASZKENAZY Ten, który ma swą siedzibę w niebiesiech, śmieje się, Pan się z nich naigrawa.
11.SZERUDAAle ten, który mieszka w niebie, śmieje się; Pan z nich szydzi.
12.TYSIĄCL.WYD1Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa,
13.TYSIĄCL.WYD5Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa,
14.BRYTYJKATen, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga.
15.POZNAŃSKATen, który ma siedzibę w niebie, śmieje się, Pan drwi sobie z nich.
16.WARSZ.PRASKALecz śmieje się Ten, co na niebie panuje, drwi sobie z nich Pan.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, co króluje w niebiosach się uśmiecha, Pan im urąga.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPan widzi z nieba ich śmieszność, Patrzy na nich z politowaniem!
19.TOR.PRZ.Lecz Ten, który mieszka w niebiosach, będzie się śmiał, Pan będzie z nich kpił.