« 1Moj 2:9 1 Księga Mojżeszowa 2:10 1Moj 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA rzeka wychadzającą z miasta rozkoszy ku wylewaniu rajskiemu, ktoraż się ottąd we cztyrzy promienie dzieli.
2.WUJEK.1923A rzeka wychodziła z miejsca rozkoszy na oblewanie Raju, która się ztamtąd dzieliła na cztery główne rzeki.
3.GDAŃSKA.1881A rzeka wychodziła z Eden dla odwilżenia sadu; i stamtąd dzieliła się na cztery główne rzeki;
4.GDAŃSKA.2017A z Edenu wypływała rzeka, aby nawadniać ogród; i stamtąd dzieliła się na cztery główne rzeki.
5.NEUFELD.1863A rzeka wychodzi z Edenu dla zwilżania ogrodu, a ztamtąd rozdziela się i stanowi cztery odnogi.
6.CYLKOWA strumień wypływa z Edenu dla zraszania ogrodu, a ztamtąd też rozdziela się i rozpada na cztery odnogi.
7.KRUSZYŃSKIA rzeka wychodziła z Edenu dla zwilżenia ogrodu i stąd rozdzielała się na cztery ramiona.
8.MIESESZ Edenu wypływa strumień dla zwilżenia Ogrodu, skąd rozdziela się i zamienia na cztery działy.
9.TYSIĄCL.WYD5Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom.
10.BRYTYJKAA rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi.
11.POZNAŃSKAA z Edenu wypływała rzeka, aby nawadniać ten ogród; stamtąd rozdzielała się i tworzyła cztery odnogi.
12.WARSZ.PRASKAByła tam też rzeka nawadniająca cały ogród i rozdzielająca się potem na cztery różne strumienie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś z Edenu wypływa strumień dla zraszania ogrodu, a stamtąd się rozdziela i rozpada na cztery odnogi.
14.EIB.BIBLIA.2016Z Edenu wypływała także rzeka. Nawadniała ona sam ogród i dalej rozdzielała się na cztery odnogi.