« 1Moj 2:6 1 Księga Mojżeszowa 2:7 1Moj 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem stworzył Pan Bog człowieka s jiłu ziemie i wtchnął w oblicze jego wtchnienim żywota a by uczynion człowiek żywa dusza.
2.WUJEK.1923Utworzył tedy Pan Bóg człowieka z mułu ziemie, i natchnął w oblicze jego dech żywota: i stał się człowiek w duszę żywiącą.
3.GDAŃSKA.1881Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą.
5.NEUFELD.1863I utworzył Wiekuisty Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego tchnienie życia i stał się człowiek jestestwem żyjącém.
6.CYLKOWI tak utworzył Wiekuisty Bóg człowieka z prochu ziemi, i tchnął w nozdrza jego dech żywota, i stał się człowiek istotą żyjącą.
7.KRUSZYŃSKII utworzył Pan Bóg człowieka z pyłu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech żywota i stał się człowiek istotą żyjącą.
8.MIESESutworzył Bóg Wiekuisty człowieka, proch z ziemi i wetchnął w nozdrza jego tchnienie życia, i człowiek stał się istotą żywą.
9.TYSIĄCL.WYD5wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
10.BRYTYJKAUkształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
11.POZNAŃSKAI ukształtował Jahwe-Bóg człowieka, proch z roli, i tchnął w jego nozdrza oddech życia, i tak stał się człowiek istotą żywą.
12.WARSZ.PRASKAWtedy to utworzył Jahwe człowieka z gliny i tchnął w jego nozdrza tchnienie własnego życia. I w ten sposób stał się człowiek istotą żywą.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tak WIEKUISTY, Bóg, utworzył człowieka z prochu ziemi oraz tchnął w jego nozdrza dech życia, a człowiek stał się istotą żyjącą.
14.EIB.BIBLIA.2016Wtedy to PAN, Bóg, ukształtował z prochu ziemi człowieka, tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą.