« Psal 28:8 Księga Psalmów 28:9 Psal 29:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(27:12) Zbawion uczyń lud twoj, Gospodnie, i pożegnaj dziedzinie twojej, i oprawiaj je, i powyszy je aż na wieki.
2.PS.PUŁAWSKI(27:12) Zbawion uczyń lud twoj, Gospodnie, i pożegnaj dziedzinę twoję, i opiekaj sie jimi, i powyszy je aż na wieki.
3.WUJEK.1923Zbaw lud twój, Panie, a błogosław dziedzictwu twojemu: i rządź je i wywyższaj je aż na wieki.
4.GDAŃSKA.1881Zbaw lud twój, Panie! a błogosław dziedzictwu twemu, i paś ich, i wywyższaj aż na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Wybaw twój lud, PANIE, błogosław twemu dziedzictwu, paś ich i nieś na wieki.
6.PS.BYCZ.1854Zachowaj lud-Twój, i-pobłogosław dziedzictwo-Twojé; oraz-paś-jé, i-wynieś-jé, aż-do wieczności.
7.GÖTZE.1937Wybaw lud Swój i pobłogosław dziedzictwu Swemu, paś ich i noś ich aż na wieki.
8.CYLKOWWspomóż lud Twój i błogosław dziedzictwu Twojemu; bądź im pasterzem i piastuj ich na wieki.
9.KRUSZYŃSKIZbaw Panie, lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu - i paś je i wywyż je aż na wieki.
10.ASZKENAZYWybaw Twój lud i błogosław dziedzictwu Twemu a paś i prowadź je po wieki wieków!
11.SZERUDAZbaw lud swój i błogosław dziedzictwu swemu, paś ich i piastuj ich na wieki!
12.TYSIĄCL.WYD1(27:9) Ocal Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu, bądź im pasterzem, piastuj ich na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5Ocal Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu, bądź im pasterzem, podtrzymuj ich na wieki.
14.BRYTYJKAZbaw lud swój i błogosław dziedzictwo swoje! Paś ich i podtrzymuj na wieki!
15.POZNAŃSKAOcal swój lud i błogosław swemu dziedzictwu! Bądź im pasterzem i otaczaj ich opieką po wszystkie czasy!
16.WARSZ.PRASKAWspieraj swój lud, błogosław dziedzictwo Twoje, wspomagaj go i trzymaj przy sobie na wieki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspomóż Twój lud oraz błogosław Twojemu dziedzictwu; bądź im pasterzem i piastuj ich na wieki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOcal swój lud, błogosław swe dziedzictwo! Bądź jego pasterzem i wspieraj na wieki!
19.TOR.PRZ.2023Wybaw Twój lud, błogosław Twojemu dziedzictwu, paś ich i nieś ich aż do wieczności.