« 2Moj 7:25 2 Księga Mojżeszowa 8:1 2Moj 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: „Wnidzi ku faraonowi a rzeczy jemu: Toć rzekł Pan: Puść lud moj, ać mi ofieruje,
2.WUJEK.1923Rzekł téż Pan do Mojżesza: Wnidź do Pharaona, a rzeczesz do niego: To mówi Pan: Puść lud mój, aby mi ofiarował.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do Mojżesza: Wnijdź do Faraona, a mów do niego: Tak mówi Pan: Wypuść lud mój, aby mi służył.
4.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Mojżesza: Idź do faraona i powiedz mu: Tak mówi PAN: Wypuść mój lud, aby mi służył.
5.CYLKOW(7:26) I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Idź do Faraona i powiedz mu: tak rzekł Wiekuisty: uwolnij lud Mój, aby Mi służył.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Mojżesza: "Wejdź do faraona i rzeczesz mu: Tak mówi Jahwe: Dozwól wyjść memu ludowi, aby mi służył.
7.MIESESNastępnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Pójdź do Faraona i powiedz mu: „Tak rzekł Wiekuisty: „Zwolnij lud Mój, ażeby służyli Mi.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona i powiedz mu: To mówi Pan: Wypuść lud mój, aby Mi służył.
9.BRYTYJKAI rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona i powiedz mu: Tak mówi Pan: Wypuść lud mój, aby mi służył.
10.POZNAŃSKA(7:26) Jahwe rzekł do Mojżesza: - Idź do faraona i powiedz: Tak mówi Jahwe: "Wypuść lud mój, by mi służył.
11.WARSZ.PRASKAPotem rzekł Jahwe do Mojżesza: Idź do faraona i powiedz mu tak: Oto mówi Jahwe: Puść mój lud, aby mógł Mnie uczcić na pustyni.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:26) WIEKUISTY powiedział też do Mojżesza: Idź do faraona i mu powiedz: Tak powiedział WIEKUISTY: Uwolnij Mój lud, aby Mi służył.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem PAN polecił Mojżeszowi: Idź do faraona i powiedz mu: Tak mówi PAN: Wypuść mój lud, aby Mi służył.